Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.


A Budapesti Históriák elõadásainak szerkesztett anyagai

BUDAPESTI HISTÓRIÁK - A 2003. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
Aczél László Zsongor OSPPE - A Pálos Rend budapesti jelenléte (Elõadás megnyitása - PDF)
Bartos Mihály - A Szent Korona Promontoron (Elõadás megnyitása - PDF)
Bencze Zoltán - Ásatások a Szent György téren (Elõadás megnyitása - PDF)
Benedek Ágnes - Idõutazók Társasága (Elõadás megnyitása - PDF)
Buda Attila - Karvaly a címer közepén – a fóti Károlyi család szerepe Újpest... (Elõadás megnyitása - PDF)
Garbóczi László - Savoyai Jenõ Asztaltársaság (Elõadás megnyitása - PDF)
György Lajosné - Etele XI. Kerületi Helytörténeti Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Juhász Katalin - A Ferdinánd téri piactól a Lehel Csarnokig (Elõadás megnyitása - PDF)
Lantos Antal - Rákosszentmihály helytörténeti kutatásának meglepõ tapasztalatai (Elõadás megnyitása - PDF)
Neubrandt István - Braunhaxler Német Kisebbségi Hagyományokat Ápoló Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Pintér Endre - Óbuda Baráti Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Praimajer Mária - Lánchíd Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Róbert Péter - XIII. Kerületi Helytörténeti Klub (Elõadás megnyitása - PDF)
Sallai János - Újpesti Helytörténeti Alapítvány (Elõadás megnyitása - PDF)
Sarkadi Nagy Emilia - Albertfalvai Polgárok Köre (Elõadás megnyitása - PDF)
Újj Írisz - A 28-as, 48-as Birkl László az Óbudai Múzeumban (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - A 2004. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
Báthory Béla - Újpalotai Baráti Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Berczik Árpádné - Svábhegyi Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Bolla Dezsõ - A Weiss család szerepe Csepel történetében (Elõadás megnyitása - PDF)
Breinich Gábor - Új épületben a Fõvárosi Levéltár (Elõadás megnyitása - PDF)
Buda Attila - Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára (Elõadás megnyitása - PDF)
Buza Barna - Mûvésztelep a Százados úton (Elõadás megnyitása - PDF)
Fodor Péter - Százéves a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Elõadás megnyitása - PDF)
Gönczi Ambrus - Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény (Elõadás megnyitása - PDF)
Jankóné Pajor Ildikó - A Tabán Társaságról (Elõadás megnyitása - PDF)
M. Szücs Ilona - Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportja (Elõadás megnyitása - PDF)
Mayerné Baán Magdolna - Soroksár nemzetiségi kultúrája a rendszerváltás elött (Elõadás megnyitása - PDF)
Mojzes Ildikó - Rákospalota és Pestújhely kulturális élete, szórakozási lehetõségei a 20. század elsõ felében (Elõadás megnyitása - PDF)
Petõ Mária - Tabáni török emlékek (Elõadás megnyitása - PDF)
Gavlik István - Pilinyi Péter - Józsefváros (Elõadás megnyitása - PDF)
Sárközy Istvánné - A soroksári svábok történetébõl (Elõadás megnyitása - PDF)
Sasvári Endre - Emlékeim a Sváb-hegy ostromáról (Elõadás megnyitása - PDF)
Sipos András - A Fõvárosi Levéltár és a kerületi honismereti munka (Elõadás megnyitása - PDF)
Vízy László - Hagyományõrzõk az V. kerületben (Elõadás megnyitása - PDF)
Zémann István - Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - A 2005. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
Bedõ Árpád - Budai Polgári Casino (Elõadás megnyitása - PDF)
Beleznay Andor - Albertfalvai Múzeum Baráti Köre (Elõadás megnyitása - PDF)
Bogárdi Mihály - A megváltozott Budapest (Elõadás megnyitása - PDF)
Bóta Piroska - Alsórákosi Közmûvelõdési Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Fraknói Iván - Helytörténeti kör a II. kerületben (Elõadás megnyitása - PDF)
Haraszti Gábor - Tájak - Korok - Múzeumok Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Kalakán László - Budapest ostrom alatt (Elõadás megnyitása - PDF)
Karacs Zsigmond - Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban (Elõadás megnyitása - PDF)
Kriston Vízy József - A játék és játszás fõvárosi színterei (Elõadás megnyitása - PDF)
Krizsán Sándor - Lóvasutak Újpesten és Rákospalotán (Elõadás megnyitása - PDF)
Losonczy Attila - Egy szülõház érdekességei (Elõadás megnyitása - PDF)
Pándy Tamás - Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság (Elõadás megnyitása - PDF)
Róbert Péter - Háborús évek Budapesten (1914-1918) (Elõadás megnyitása - PDF)
Szelepcsényi Sándor - Rákosmenti Helytörténet (Elõadás megnyitása - PDF)
Tóth József - Egyházpolitikai mozaikok (1945-1955) (Elõadás megnyitása - PDF)
Veress András - A József Attila Társaság tevékenysége és a 100 éves jubileum (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - A 2006. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
Bogyirka Emil - Pesterzsébet elnevezéseinek változásai (Elõadás megnyitása - PDF)
Bottlikné Kárász Aranka - A Vincés nõvérek története (Elõadás megnyitása - PDF)
Dombóvári Antal - Lengyel menekültek Rákoscsabán 1939-1945 (Elõadás megnyitása - PDF)
Dombóvári Csaba - Rákosligeti Polgári Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Eörsi László - Felkelõcsoport a Corvin közben (Elõadás megnyitása - PDF)
Gaál Károlyné - Helytörténeti vetélkedõk Újpesten (Elõadás megnyitása - PDF)
Horváthné Fûkõ Zsuzsanna - Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Karacs Zsigmond - Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói (Elõadás megnyitása - PDF)
Körtvélyesi Oszkár - Bartók és Budapest (Elõadás megnyitása - PDF)
Kovács Ivánné - Újpesti Városvédõ Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Lett Miklós - Herminamezõ Polgári Köre (Elõadás megnyitása - PDF)
Noéh Ferenc - Régi földmérési jelek Budapesten (Elõadás megnyitása - PDF)
Róbert Péter - Kitelepítés Budapestrõl (Elõadás megnyitása - PDF)
Sturcz Zoltánné - Pesterzsébet Kossuth Társasága (Elõadás megnyitása - PDF)
Szendiné Kósa Katalin - Emlékeim az 50-es évekrõl (Elõadás megnyitása - PDF)
Szentpáli Gábor - Forradalmi Bizottság Újpesten (Elõadás megnyitása - PDF)
Szöllõsy Marianne - Újpest iparváros 1840-1945 (Elõadás megnyitása - PDF)
Tauner Tibor - A "BRAUNHAXLER" Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - A 2007. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
B. Varga Judit - Vásárcsarnokok a (székes)fõvárosban (Elõadás megnyitása - PDF)
Budáné Juhász Katalin - Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub (Elõadás megnyitása - PDF)
Csontó Sándor - Százesztendõs a magyar kabaré (Elõadás megnyitása - PDF)
Dobos László - Jászok Egyesülete (Elõadás megnyitása - PDF)
Gábriel Tibor - A Budai Vigadó fél évszázada (1900-1950) (Elõadás megnyitása - PDF)
Gavlik István - Gróf Batthyány Lajos Pest-Budán (Elõadás megnyitása - PDF)
Heilauf Zsuzsanna - Helytörténeti séták a XVIII. kerületben (Elõadás megnyitása - PDF)
Kadlecovits Géza - Száz éve város Újpest (Elõadás megnyitása - PDF)
Karip Gyula - helytörténeti gyûjtemény Pestszentimrén (Elõadás megnyitása - PDF)
Lengyelné Kurucz Katalin - Aquincum Baráti Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Miklósi László - Történelemtanárok Egylete (Elõadás megnyitása - PDF)
Nagy Tamás - Wekerlei Társaskör Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Noéh Ferenc - Régi magassági jelek Budapesten (Elõadás megnyitása - PDF)
Rostás Péter - A százéves Fõvárosi Múzeum (Elõadás megnyitása - PDF)
Vecsey András - Tabánért Alapítvány (Elõadás megnyitása - PDF)
Vízy László - Építészeti hagyományok a Belvárosban (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - a 2008. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
Báder György - Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Balázs Attila - Hunyadi Mátyás és a XII. kerület kapcsolata (Elõadás megnyitása - PDF)
Bencze Zoltán - Késõközépkori régészeti emlékekbõl (Elõadás megnyitása - PDF)
Buda Attila - A Nyugat és a Ferencváros (Elõadás megnyitása - PDF)
Debreczeni-Droppán Béla - A Múzeumkert története (Elõadás megnyitása - PDF)
Dobos Károly - Klauzál Gábor Társaság (2005-2008) (Elõadás megnyitása - PDF)
Fokasz Nikosz - Kariatidák - Görög-Magyar Nõk Kulturális Egyesülete (Elõadás megnyitása - PDF)
Földesi Ferenc - Mátyás budai könyvtára (Elõadás megnyitása - PDF)
Karacs Zsigmond - Karacs Teréz és a 19. századi nõnevelés (Elõadás megnyitása - PDF)
Kovácsné Pázmándi Ágnes - A Ráday Könyvtár (Elõadás megnyitása - PDF)
Lantos Antal - A XVI. kerület középkori falvai (Elõadás megnyitása - PDF)
Lukács Emilia - Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Román János - Soroksári Grassalkovich Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Szabó Ivett - A XIII. kerület vízisport története (Elõadás megnyitása - PDF)
Széman Richárd - Corvin Honismereti és Helytörténeti Klub (Elõadás megnyitása - PDF)
Takács Ferenc - Mátyásföld létrejötte és nevének eredete (Elõadás megnyitása - PDF)
Tóth József - A budai iskolák államosítása 1948-ban (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - A 2009. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
Barát Erzsébet - Nyék-Kurucles Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Czaga Viktória - Budavár visszavétele (1849. május 4-21.) (Elõadás megnyitása - PDF)
Gábriel Tibor - Cigány- és szegényügyek a fõváros közgyûlése elött (1873-1950) (Elõadás megnyitása - PDF)
Gánóczy József - Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága (Elõadás megnyitása - PDF)
Gazda István - Budapest tudománytörténeti szerepe (Elõadás megnyitása - PDF)
Kaltenecker Antalné - Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete (Elõadás megnyitása - PDF)
Kriston Vízi József - Elfeledett Kossuth-szoborcsoport és alkotója (Elõadás megnyitása - PDF)
Maár Katalin - Sallay Tibor - "Topits Venczel és Fiai" Elsõ MagyarSpeciuális Ráspoly és Reszelõgyár (Elõadás megnyitása - PDF)
Nagy Áron - Budapest vallásföldrajza (1873-1949, 2001) (Elõadás megnyitása - PDF)
Pesti László - Budapesti Városvédõ Egyesület Kõbányai Csoportja (Elõadás megnyitása - PDF)
Rácz Gyöngyi - "Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság (Elõadás megnyitása - PDF)
Rátai Lászlóné - Pasaréti Polgárok Köre (Elõadás megnyitása - PDF)
Róbert Péter - Budapest román megszállása (1919) (Elõadás megnyitása - PDF)
Sarkadi Nagy Emilia - Albertfalvai Polgárok Köre (Elõadás megnyitása - PDF)
Szatucsek Tibor - Buda temetõinek története (Elõadás megnyitása - PDF)
Szmodits Júlia - Ybl Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - A 2010. ÉVI ELÕADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)
Arlett Annamária - MÁV Telep Baráti Köre (Elõadás megnyitása - PDF)
Balahó Zoltán - Trianon emlékei a Magyar Nemzeti Múzeumban (Elõadás megnyitása - PDF)
Balázs Attila - Az Erzsébet-kilátó története (Elõadás megnyitása - PDF)
Domokos Imre - A B.T.M. Baráti Köre tevékenységérõl (Elõadás megnyitása - PDF)
Hidvégi Violetta - 52 év 12 ezer tervlap – Pest város Szépítõ Bizottmánya (1808 – 1860) (Elõadás megnyitása - PDF)
Joó Ernõ - A budafoki pincék története (Elõadás megnyitása - PDF)
Kökény Sándorné - A pesterzsébeti Csili helytörténeti klubja (Elõadás megnyitása - PDF)
Mojzes Ildikó - Pestújhely nagyközség kialakulása és fejlõdése a civil társadalom (Elõadás megnyitása - PDF)
Salamin András - Budapest-Zugligeti Egyesület (Elõadás megnyitása - PDF)
Szelepcsényi Sándor - Rákoskerti Polgári Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Szigeti Zoltán - Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör (Elõadás megnyitása - PDF)
Tóth József - A Neugebaude (Újépület) mártírjai (Elõadás megnyitása - PDF)
Kovács Ottó - Egy Váci úti gyufagyár emlékei (Elõadás megnyitása - PDF)
BUDAPESTI HISTÓRIÁK - 2011. ÉVI ELŐADÁSOK (Elõadás megnyitása - PDF)

2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió