Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
BUDAPESTI HELYTÖRTÉNETI EMLÉKKÖNYVEK
2010.09.08 - Könyv

A Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv sorozat még meglévõ III., IV., V., VI., és VII. kötete az Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben, kötetenként 900 forintért vásárolható meg. Az utolsó kötetrõl részletesebben lásd a Teljes hírnél!

(Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény, Budapest, IV. ker., Berda József u. 48. – az M3-as Metro Újpest Központ végállomásától 3 percre; bejárata az István útról nyílik!)

Tisztelt Kolléga! Kedves Barátunk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy fõvárosi helytörténeti emlékkönyv sorozatunkon belül röviden ismertethetjük
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv VII.
címmel a Budapesti Honismereti Társaság kiadásában a fõváros kerületei és elõdtelepülései történeti múltjával, helytörténeti tevékenységeivel foglalkozó következõ kötetét, amely a Budapesti Históriák 2009. évi elõadásait publikálja, és egy adattárat közöl.

Ez a kötet Budapest és elõdtelepülései történeti múltjának egy-egy jelentõs fordulópontját tárja elénk, és egyben bemutatja a kerületi helytörténeti, honismereti tevékenységeket végzõ civil szervezeteket, kerületi közgyûjteményeket.

Emlékkönyvünkben a fõváros és elõdtelepülései fontos történelmi eseményeirõl, kiemelkedõ személyeirõl, szervezeteirõl és építményeirõl olvashatunk, amely a Budapesti Históriák elõadóest sorozatának 2009. évi elõadásait tartalmazza (Topits Vencel csepeli reszelõgyára, Elfeledett Kossuth-szoborcsoport és alkotója, Budapest román megszállás alatt (1919), Budavár visszavétele (1849), A budai temetõk, Budapest vallásföldrajza (1813-2001), Cigányügyek a székesfõváros közgyûlése elõtt (1873-1950), Budapest tudománytörténeti szerepe).

Az egyes kerületben kiemelkedõ helytörténeti tevékenységet végzõ civil szervezetek is bemutatkoznak, felvázolva tevékenységük fõbb irányait, jelentõsebb eredményeit, mindezek elérésének módját: Albertfalvai Polgárok Köre, Budapesti Városvédõ Egyesület Kõbányai Csoportja, Nyék-Kurucles Egyesület, Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága, Pasaréti Polgárok Köre, Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete, „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság, Ybl Egyesület.

Részletes fõvárosi helytörténeti adatbázis zárja a kötetet. Ez a rész a fõvárosi és kerületi közgyûjtemények, és a helytörténet iránt elkötelezett kerületi civil szervezetek fõbb adatait tartalmazza, valamint a fõváros és kerületei történetének 2009. évi válogatott bibliográfiáját.

Budapesti Honismereti Társaság


2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió