Budapesti Honismereti Társaság
1043 Budapest, Berda József u. 48.
Tel/Fax: 370-0652
E-mail: info@bpht.hu
Hírek
Budapesti Honismereti Társaság
Közgyűjtemények
Civil szervezetek
Városunk újság
Budapesti Históriák
Pályázati lehetőségek
Kapcsolódó oldalak
Bibliográfia
Fórum
Támogatóink


Portálunk a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma, valamint Budapest Főváros Közgyűlése Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatásával valósult meg.
Budapest történetének válogatott bibliográfiája (2009)
Összeállította: GALI ÁGNES

A fõváros


2009 : Kádárizmus - mélyfúrások / szerk. Tischler János ; [szerzõk: Békés Csaba et al.]. – Budapest : 1956-os Intézet, 2009. – 494 p. : ill. + 1 DVD. – (Évkönyv / az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete [!] ; fel.szerk. Bak János ; 16.)
Andrássy út / [szerk. Fazakas István] ; [bev. Saly Noémi] ; [szerzõk: Balázs Kata et al.] ; [fotók: Surányi J. András]. – Budapest : Fekete Sas, 2009. – 244 p. : ill. ; 19 cm. – (Budapesti kultúrtörténeti séták ; 1.)
Aquincumi látványraktár: A BTM Aquincumi Múzeumának állandó kiállítása = Visual Store at Aquincum : Permanent exhibition of the Aquincum Museum / [kiáll. koncepció, szerk. Zsidi Paula] ; [rendezõk Hárshegyi Piroska, Vámos Péter et al]. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2009. – 232 p. :ill., részben színes ; 28 cm.
Balla Gabriella: Holics, Tata és Buda kerámiamûvészete a 18. században. – [Budapest] : Novella, [2009]. – 230 p. : ill., színes ; 28 cm. – (A Kárpát-medence kerámiamûvészete ; 2.)
Bodnár György (1927–2008): Párbeszéd az idõvel : válogatott tanulmányok, esszék, kritikák. – Budapest : Argumentum, cop. 2009. – 559 p. ; 24 cm
Budapest az 1960-as években / szerk. Feitl István ; [kész. a Politikatörténeti Intézet Budapest-történeti Mûhelyében] . – Budapest : Napvilág, 2009. – 198 [1] p. : ill. ; 23 cm
Budapest neoreneszánsz építészete : tanulmányok a 2008. november 18-án Budapest Fõváros Levéltárában rendezett konferencia anyagából / szerk. Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, Ritoók Pál ; [közread.] Budapest Fõváros Levéltára. – Budapest : BFL, 2009. – 236 p., XII. t. : ill. ; 21 cm
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv V. / szerk. Gábriel Tibor. – Budapest : Budapesti Honismereti Társaság, 2009. – 253 p. : ill. ; 21 cm
Dent, Bob (1949-): Mesélõ szobrok : Budapest köztéri emlékmûvei / [ford. M. Nagy Miklós]. – Budapest : Európa, 2009. – 330 p. : ill. ; 23 cm
Egy udvarhölgy naplójából : Festetics Mária grófnõ, udvarhölgy naplójának Budán és Gödöllõn papírra vetett részei / a naplórészeket ford., bevezetõvel, elõ- és utószóval, valamint összekötõ szöveggel ell. Tolnayné Kiss Mária ; [szerk. Faludi Ildikó, Kaján Marianna]. – Gödöllõ : Gödöllõi Királyi Kastély Múzeum, 2009. – 251 p. : ill. ; 21 cm. – (Gödöllõi kastély-könyvek, ISSN 1417-0329 ; 2.)
Facsády Annamária, R.: Aquincumi ékszerek = Jewellery in Aquincum. – Budapest : Budapest Történeti Múzeum, 2009. – 131 p. : ill., fõként színes ; 29 cm. – (Az Aquincumi Múzeum gyûjteménye ; 1.)
A felhalmozás míve : történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére / [szerk. Halmos Károly et al.]. – Budapest : Századvég, 2009. – 601, [1] p. : ill. ; 25 cm. – (Német polgárok Pesten és helyzetük a városi társadalomban : a protestáns árvaegylet, 1859–1914 / Juliane Brandt)
Ferkai András: Modern házak / fénykép Hajdú József. – Budapest : Városháza, 2009. –77 p. : ill. ; 21 cm. – (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
Gál Róbert: Muzsikáló pesti éjszaka : Dokumentumregény. – [Budapest] : Rózsavölgyi, cop. 2009. – 139 p. : ill. ; 21 cm
Géra Eleonóra Erzsébet (1977-): Buda város tanácsülési jegyzõkönyveinek regesztái, 1704-1707. – Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2009. – 310 p. ; 24 cm. – (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368)
Hágár országa : a magyarországi zsidóság – történelem, közösség, kultúra / szerk. Szalai Anna ; [a beköszöntõt írta Elie Wiesel] ; [a képeket vál. Szalai Anna és Kafri Judit] ; [közread. az] Antall József Alapítvány. – Budapest: Antall J. Alapítvány : Kossuth, cop. 2009. – 306 p. : ill. ; 28 cm
Kálvin hagyománya : református kulturális örökség a Duna mentén : kiállítási katalógus : Budapesti Történeti Múzeum, 2009. október 30. - 2010. február 15. / szerk.: Farbaky Péter, Kiss Réka. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2009. – 472 p. : ill. ; 30 cm
Királylányok messzi földrõl : Magyarország és Katalónia a középkorban / szerk. Jusép Boya, Révész László. – Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. – 483 p. : ill., fõként színes ; 33 cm
Kismezõ, Nagymezõ, Broadway : várostörténeti tanulmányok / szerk. Kemény Mária ; [fotók: Beller Dezsõ et al.] ; [közread. a] Mûcsarnok. – [Budapest] : Mûcsarnok, [2009]. – 579 p. : ill. ; 23 cm
Kocsis János Balázs (1971-): Városfejlesztés és városfejlõdés Budapesten, 1930-1985. – Budapest : Gondolat, 2009. – 199 p. : ill. ; 24 cm
Kubinyi András (1929–2007): Tanulmányok Budapest középkori történetérõl / [szerk. Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba]. – Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2009. – 2 db (870, LXXVII p.) : ill. ; 24 cm + CD-ROM. – (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
Lipcsey Ildikó (1945-): 103 nap : Budapest román megszállása : 1919. augusztus 4. - 1919. november 14. / [közread. a] Magyarok Világszövetsége. – [Budapest] : MVSZ, 2009. – 149 p. : ill. ; 21 cm
Marótzy Katalin (1976-): Wéber Antal építészete a magyar historizmusban. – Budapest : Terc, 2009. – 163 p. : ill. ; 29 cm
Molnár Antal: Egy raguzai kereskedõtársaság a hódolt Budán : Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573-1595) = Eine Handelgesellschaft aus Raguza im osmanischen Ofen. – Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2009. – 433 p. ; 24 cm. – (Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez / sorozatszerk : Kenyeres István, ISSN 2060-1263 ; 2.)
A Mûvészház 1909–1914 : Modern kiállítások Budapesten : Magyar Nemzeti Galéria 2009. március 26. – július 26. / koncepció Zwickl András ; a kat. szerk. Gömöry Judit, Veszprémi Nóra ; a kat. szerzõi Bincsik Mónika [et al]. – Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2009. – 264 p. : ill. ; 30 cm. – (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2009/2.)
Nagy Imre és kora : tanulmányok és források / [... szerk. Vészi János] ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. – [Budapest] : Nagy Imre Alapítvány, 2002- . – 21 cm. – 5., A budapesti egyetemisták és fõiskolások 1956-ban / szerk. Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István. – [közrem. Gondolat K.], 2009. – 689 p.
Nyugat népe : tanulmányok a Nyugatról és koráról / [szerk.biz. Angyalosi Gergely et al.] ; [a szövegeket gond. Sárközi Éva] ; [közread. a] Petõfi Irodalmi Múzeum. – Budapest : PIM, 2009. – 439 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Öltöztessük fel az országot! : divat és öltözködés a szocializmusban / szerk. Simonovics Ildikó, Valuch Tibor ; [közread. a] ... Budapesti Történeti Múzeum, 1956-os Intézet. – [Budapest] : Argumentum : BTM : 1956-os Int., cop. 2009. – 293 p. : ill. ; 24 cm. – [a Budapesti Történeti Múzeumban 2007. november 5-6. megrendezett a \"Kirakat\" c. kiállításhoz kapcsolódó konferencia-kiadvány]
Preisich Gábor (1909–1998): Építészeti, városépítészeti pályafutásom története / [a szöveget gond. és szerk. ... Fehérvári Zoltán, Prakfalvi Endre] ; [fotó...: Barka Gábor]. – [Budapest] : OMVH Magyar Építészeti Múzeum, 2009. – 211 p. : ill. ; 24 cm. – (Lapis angularis : források a Magyar Építészeti Múzeum gyûjteményébõl, ISSN 1219-3216 ; 7.)
Régészeti dimenziók : tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos mûhelyébõl : a 2008. évi Magyar Tudomány Ünnepe keretében elhangzott elõadások / szerk. Anders Alexandra, Szabó Miklós, Raczky Pál. – Budapest : ELTE BTK Régészettudományi Int. : L\'Harmattan, 2009. – 158 p. : ill. ; 30 cm. – (Bibliotheca archaeologica : ELTE BTK Régészeti Intézet és a L\'Harmattan Kiadó közös sorozata, 1786-7460 ; 3.)
Régészeti kutatások Budapest peremén / [szerk. Endrõdi Anna, Szilas Gábor] ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. – [Budapest] : Budapesti Történeti Múzeum, 2009. – [26] p. : ill., színes ; 30 cm
A romantika terei : Az irodalom, a mûvészetek és a tudományok intézményei a romantika korában / szerk. Gurka Dezsõ. – Budapest : Gondolat Kiadó, 2009. – 141 [21] p. : ill. ; 20 cm
Rubovszky András (1937-): A magyar vendéglátás és turizmus újkori története / [Rubovszky András, Szigeti Andor, Walkó Miklós] ; [\"A magyar szállodaipar története, 1848–1945\" c. fejezet Bártfai Endre munkája]. – Budapest : Szaktudás K., cop. 2009. – 360 p. : ill. ; 31 cm
Schäffer Zsuzsa: Genius loci Budapest : a hely szelleme : the spirit of the place. – Budapest : Hamu és Gyémánt, 2009. – 203 p. : ill. ; 28 cm
Szentgyörgyvölgyi Péter (1942-): Belvárosi históriák : Szentgyörgyvölgyi Péter elõadásai a Belvárosi Polgári Szalonban / [grafika: Gálbory Gábor]. – Budapest : Ad Librum, cop. 2009. – 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Szívós Erika: A magyar képzõmûvészet társadalomtörténete 1867–1918. – Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2009. – 271 p. ; 24 cm. –(Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 7.)
Takács Ferenc (1938-): Budapest sporttörténete, 1873–2000 / írta Takács Ferenc ; [kiad. a Fõvárosi Önkormányzat Sport Ügyosztály]. – Budapest : Fõv. Önkormányzat Sport Ügyoszt., 2009. – 524 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Verrasztó Gábor: A szomjas Mátyás király : budai históriák / [fotók Balla Demeter et al.]. – Budapest : Napkút Kiadó : Budai Polgár Kht., 2009. – 107 p. : ill. ; 19 cm
Vindobona – Aquincum : Probleme und Lösungen in der Stadtarchäologie : problémák és megoldások a városi régészetben : [Budapest, 20-22 November 2008] / [red. Paula Zsidi, Orsolya Láng, Annamária Szu]. – Budapest : BTM, 2009. – 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm. – (Aquincum nostrum II, ISSN 1785-0339)
Zászlótartók / [e kiadvány ... létrehozásában Faragó István et al. segédkezett]. – Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2009]. – 126 p. : ill., színes ; 13x12 cm. – (Anno, ISSN 1786-6030)A kerületek, intézmények

40 éves az Öntödei Múzeum, 1969–2009 / [szerk. Lengyelné Kiss Katalin, Schudich Anna] ; [kiad. a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum]. – Budapest : M. Mûszaki és Közlekedési Múz., 2009. – 116 p. : ill., részben színes ; 24 cm
100 éves a Budapest Honvéd / [szerzõk Budai Miklós, Pataki Gyula, Raffai Ferenc]. – Budapest : Zrínyi, cop. 2009. – 151 p. : ill., részben színes ; 29 cm
105 év : mozaikok a Tóth Aladár Zeneiskola életébõl képekben és zenében : [Fodor Ernõ Zeneiskola, 1903-1904 – Tóth Aladár Zeneiskola, 2008-2009] = 105 years : a collection of the life in Aladar Tóth Music School in pictures and music / [szerk. ... Szitha Tünde és Véghelyi Kriszta]. – Budapest : Tóth A. Zeneisk., 2009. – 127 p. : ill., színes ; 15x15 cm + CD
125 év Angyalföldön : a Nyírõ Gyula Kórház születésnapi emlékkönyve, 1884-2009 / [szerk. Árus Erika]. – [Budapest] : Nyírõ Gy. Kórház Születésnapi Emlékbiz. : [M. Mediprint Szakk.], 2009. – 110 p. : ill., színes ; 22 cm
150 éves a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Lónyay Utcai Református Gimnázium, 1859–2009 / [... szerk. Gócz Éva]. – [Budapest] : Alma Mater Lónyay Alapítvány, [2009]. – 46 p. : ill. ; 21 cm
Antal Ildikó: Electro Magica : [kiállításvezetõ az MMKM Elektrotechnikai Múzeum, 2009. június 17-én megnyitott interaktív kiállításához] / [fotó Szalai Judit, Szûcs László] ; [közread. a] MMKM Elektrotechnikai Múzeuma. – [Budapest] : MMKM Elektrotechnikai Múzeuma, 2009. – 76 t. : ill., fõként színes ; 23 cm
Bächer Iván (1957-): Újlipócia / [szöveg:] Bächer Iván ; [fotó:] Teknõs Miklós. – Budapest : Ulpius-ház, 2009. – 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
Balázs Pál: Forgószélben : a budapesti ortodox zsidóság és iskolái. – Budapest : Novella, [2009]. – 564 p. : ill. ; 25 cm
Bálintné Varsányi Vilma: Kõsziklára volt alapozva : az Óbudai Evangélikus Egyházközség szervezõdése és élete, 1844–1948 / [közread. az Óbudai Evangélikus Egyházközség]. – Budapest : Óbudai Evangélikus Egyházközség, 2009. – 79 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bernáth László (1930-): Volt egyszer egy Esti hírlap. – Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2009. – 75, [1] p. : ill. ; 20 cm. – (Dialóg Campus szakkönyvek, 1417-7986), (Studia mediorum, 1787-7210)
Budapest templomai : Ferencváros, IX. kerület / [szerzõk Fabó Beáta et al.] ; [a fotókat kész. Keszegh István ...]. – [Budapest] : Budapesti Városvédõ Egyesület, 2009. – 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. – (Templomtörténeti sorozat ; 7.)
Budapest templomai : XVI. kerület / [szerzõk Fabó Beáta et al.] ; [a fotókat kész. Széman Richárd]. – [Budpest] : Budapesti Városvédõ Egyesület, 2009. – 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. – (Templomtörténeti sorozat ; 8.)
Buzás Kálmán: Szent Katalin, a gyógyító avagy Szemelvények a kõbányai gyógyszerészet múltjából / kiad. a Pataky Mûvelõdési Központ. – Budapest-Kõbánya : Pataky Mûvel. Közp., 2009. – 48 p. : ill. ; 24 cm. – (Kõbányai füzetek)
A csepeli erõmû története, 1892–1995 / Báder Imre, Stork József. – [S.l.] : [s.n.], [2009]. – 75, [2] p., [68] t. : ill. ; 24 cm
Csepeli helyismereti bibliográfia / Bolla Dezsõ, Holczman Györgyné ; [fotó: Bolla Dezsõ]. – [Budapest] : Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, 2009. – 136 p. : ill. ; 24 cm
Demény-Dittel Lajos (1947-): Érdekességek a Magyar Kultúra Házáról. – Hatvan : [Magánkiad.], 2009. – 8 fol. : ill. ; 30 cm
Demény-Dittel Lajos (1947-): Érdekességek a magyar csillagászat történetébõl, különös tekintettel a budapesti Planetáriumra. – Hatvan : [Magánkiad.], 2009. – 9 fol. : ill. ; 30 cm
Dohi Tamás: A ligeti porond : 120 év története / [közread. a] Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. – Budapest : M. Cirkusz és Varieté Váll., 2009. – 128 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Egyszer volt egy magyar televízió : az elsõ 25 évrõl : Galsai Pongrác, Hámos György, Pernye András és Sándor György 1981 elõtt megjelent könyveibõl / [összeáll. Sándor György]. – Budapest : [Magyar Televízió], 2009. – 136 p. ; 23 cm
Eörsi László: Corvinisták, 1956. – [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, [2009]. – 4 db ; 21 cm. – [Az online kiadvány nyomtatott példánya]
Erzsébet királyné úti villák / [közread. a] Budatétényi Polgári Kör ; [szerzõ: Sarnóczay György ; közrem. Szalontainé Tinn Anna et al. ; fotók: Hódi Szabolcs és Kincses Katalin]. – [Budapest] : Budatétényi Polgári Kör, cop. 2009. – 18 p. : ill. ; 20x21 cm
Farkas Zsolt: A gazdagréti lakótelep / [kiad. az] Eklektika Klub. – Budapest : Eklektika Klub, 2009. – 62, [1] p. : ill. ; 18 cm
A filmarchívum : a Magyar Nemzeti Filmarchívum története a kezdetektõl napjainkig / [... írta Gyürey Vera, Kurutz Márton, Veress József] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Filmarchívum. – Budapest : MNFA, 2009. – 112 p. : ill. ; 30 cm
Fürdõk-Fürdõhelyek : Magyarország fürdõi : Idõszaki kiállítás 2008. november-2009. január / kiállítást rendezte Csapó Katalin, Halász Gabriella. – Budapest : Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2009. – 48. p. : ill. ; 24 cm
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet jubileumi emlékkönyve : [1957-2008] / [... szerk. Palik Imre, Tonelli Miklós]. – [Budapest] : Gottsegen Gy. Orsz. Kardiológiai Int., cop.2009. – 218, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gráberné Bõsze Klára: A Veres Pálné Gimnázium története / [kiad. a] Veres Pálné Gimnázium. – Budapest : Veres Pálné Gimnázium, 2009. – 2 db ; 24 cm. – (Schola-Orbis magyar iskolatörténeti adattár, 1788-0572)
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium centenáriumi évkönyve, 1909–2009 / [szerk. Fõzõné Kovács Klára]. – Pesterzsébet : Gróf Széchenyi I. Ált. Isk., Szakisk. és Gimn., 2009. – 141 p. : ill. ; 30 cm
Harsányi István: A pasaréti Páduai Szent Antal templom : megjelent 2009. október 14-e, a templomszentelés 75. évfordulója tiszteletére. – Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. – 231 p. : ill. ; 24 cm
Herodek Károly, 1873–1969 [elektronikus dok.] / összeáll. és szerk. Göllesz Zoltán és Szõllõsi Ferenc. – [Budapest] : [Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona], [2009]. – 1 DVD ; 12 cm
Híres mûvészek Budapesten a Magyar Királyi Operaházban, 1884–1944 / [Kiss Ferenc]. – Pécs : Alexandra, 2009. – 639 p. : ill. ; 33 cm + 3 CD
Az ismeretlen Lestyán / a bev. írta, a szöveget vál. Buza Péter ; a jegyz. kész., ill. vál. Fodor Béla. – Budapest : Budapesti Városvédõ Egyesület : Summa Artium Alapítvány, 2009. – 221 p. : ill. ; 17 cm. – (Budapest könyvek , [1788-9235])
Issekutz Sarolta (1945-): Örmény halottkultusz és temetkezés : Erzsébetváros és örmény katolikus temetõje. – Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2009. – 145 p. : ill. ; 24x25 cm + 1 DVD. – (Erdélyi örmény múzeum / Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 1419-1350 ; 13.)
Kadlecovits Géza: A változás évei Újpesten, 1985–1990 / [írta és szerk. Kadlecovits Géza] ; [közread. az] Újpesti Városvédõ Egyesület. – Budapest : Újpesti Városvédõ Egyes., 2009. – 150 p. : ill. ; 25 cm
Kalmár Tibor (1932-): Volt egyszer egy kabaré… : történetek a függöny mögül. – [Budapest] : Gabo, cop. 2009. – 286 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
A Kapisztrán Szent János Templom 60 éve, 1949–2009 / [... szerk. Frajka Félix]. – Budapest : Kapisztrán Szt. János Templomig., [2009]. – 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Károlyi András: Vízcseppek : profán vízmûtörténet. – Budapest : [s.n.], 2009. – 64 p. : ill., részben színes ; 28x28 cm. – [Fõvárosi Vízmûvek]
Keszler Péter: Volt egyszer egy B osztály : bárányok és pásztorok / egy a harmincegybõl. – [Budapest] : [Keszler P.], [2009]. – 95 p. : ill. ; 21 cm. – [Budapesti Piarista Gimnázium]
Kovács Sándorné: Árpádföld és iskolája / [kiad. Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat]. – Budapest : XVI. ker. Önkormányzat, [2009]. – 208 p. : ill. ; 24 cm
Kozák Ágnes: A Mátyás Király Általános Iskola története. – Budapest : Mátyás Király Ált. Isk., 2009. – 124 p. : ill., színes ; 29 cm
Krónika: a XV. kerület nevelési-oktatási intézményeinek története és ki kicsoda a XV. kerületi önkormányzat intézményhálózatában / [írta, összeáll. és szerk. Frenyóné Ujfaludi Edit]. – Budapest : Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár, 2009. – 512 p. : ill. ; 22 cm
Lantos Antal (1929-): Cinkota története. – Budapest : Corvin Mûvelõdési Ház, 2009-. – 24 cm. – 1., Mohácstól 1860-ig. – 2009. – 285 p. : ill., részben színes. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 17.)
Legát Tibor: Buszos könyv / [Széki Dezsõ fotóival]. – Budapest : Jószöveg Mûhely, cop. 2009. – 239 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A Magyar Nemzeti Bank és jogelõdei repertóriuma, 1851–1953 / összeáll. és a bevezetõt írta Kálniczkyné Katz Veronika. – Budapest : Magyar Országos Levéltár, 2009. – 151 p. ; 29 cm. – (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN ISSN 1417-1848 ; 26.)
A magyar Parnasszuson : Frivaldszky Imre (1799–1870) a természet kutatója / Bálint Zsolt, id. Frivaldszky János. – Budapest : Magyar Természettudományi Múzeum, 2009. – 243 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének 60 éve, 1949–2009 / [írta és szerk. Várallyay György]. – Budapest : MTA TAKI, 2009. – 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Maklári Jenõné: Újpest hõskora képekben, : 1830–1950 / ; [repr.: Gotl [!Gottl] Egon et al.] ; [fképfelvételek Maklári Jenõ, Maklári Jenõné]. – [Budapest] : Flaccus, cop. 2009. – 310 p. : ill. ; 30 cm
Margay Sándor: Ferencváros. – Budapest : Aréna 2000 K., 2009. – 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm. – [FTC, sporttörténet]
A Mérnöktovábbképzõ Intézet 70 éve, 1939–2009 / [Ginsztler János, Kiss Iván, Németh József]. – Budapest : [Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnöktovábbképzõ Intézet], 2009. – 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Mihály Zoltán: Templomaink : Rákospalota, Pestújhely, Újpalota. – [Budapest] : Észak-pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidõsport Egyesület, 2009. – 36 p. : ill. ; 21 cm
Mozaikok a budapesti Thököly úti Rózsafûzér királynéja templom életébõl : a domonkos rend zuglói letelepedésétõl napjainkig / [szerk. Rózsásné Kubányi Andrea]. – Kecskemét : Korda, 2009. – 175 p. : ill. ; 20 cm
Nagy Imre Emlékház / [szerk. Jánosi Katalin] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Nagy Imre Emlékház. – Budapest : MTA Nagy Imre Emlékház, [2009]. – [12] p. : ill. ; 21 cm
Papp Vilmos: A Budapest-kõbányai református templom. – [Budapest] : Papp V., 2009. – 24 p., [1] t. fol. : ill. ; 17 cm
A pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet fõplébánia templom / [fel.szerk. Zsóka Sándor]. – Budapest : Budapest-Pestszenterzsébet Árpád-házi Szt. Erzsébet Fõplébánia, 2009. – 63 p. : ill., fõként színes ; 21 cm
Regõs László: A Dohány utcai zsinagóga / [bev. ... Frölich Róbert] ; [kísérõszöveg ... Corelli Gréta]. – Pécs : Alexandra Könyvkiadó, 2009. – [132] p : ill., színes ; 26 cm
Róbert Péter (1942-): Zsinagóga Angyalföldön. – Budapest : Angyalföldi József A. Mûvel. Közp., 2009. – 40 p. : ill. ; 15x21 cm. – (XIII. kerületi helytörténeti füzetek / Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ Helytörténeti Klub, 1416-8278 ; 15.)
Salamin András (1944-): Az Angolkisasszonyok Zugligeti Intézete II : tanítványok emlékezete / Salamin András, Vígh Józsefné Mecséry Viktória. – [Budapest] : Infotop Kft., 2009. – 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm. – (Hegyvidékünk gyöngyszemei, ISSN 1419-2985 ; 11.)
Sáska János: A Nyírõ Gyula Kórház története : a privát elmekórintézettõl a magánklinikáig. – 2. jav. kiad. Budapest : Angyalföldi József A. Mûvel. Közp., 2009. – 33 p. : ill. ; 15x21 cm. – (XIII. kerületi helytörténeti füzetek / Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ Helytörténeti Klub, 1416-8278 ; 14.)
A Semmelweis Egyetem rektori épületének helyreállítása = Restoration of the central building of Semmelweis University / építészek ... Freivogel Gábor, Kaló Judit ; fotók ... Szél Ágnes. – [Budapest] : Semmelweis, 2009. – 79 p. : ill., színes ; 23 cm
Surányi J. András (1954-). A pesti Broadway : személyes bejárás történelmi kitérõkkel : [Bródvéj]. – Budapest : Fekete Sas, 2009. – 190, [1] p. : ill. ; 17x21 cm
Széman Richárd: Díszpolgárok / [fotók Mészáros Tibor, Széman Richárd, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára ...]. – Budapest : Corvin Mûvelõdési Ház, 2009. – 83 [1] p. : ill. ; 23cm. – (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek, 16.)
Széman Richárd: A közmûvelõdés terei kerületünkben. – Budapest : Corvin Mûvelõdési Ház, 2009. – 71 p. : ill. ; 22cm. – (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek, 19.)
Szendrei Géza: Kispesti internáltak, 1957–1959. – Budapest : Rejtjel, 2009. – 112 p. ; 24 cm
Szilágyi Erzsébet: A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium története. – Budapest : Lónyay Utcai Ref. Gimn. és Kollégium, 2009-. – 24 cm. – 1. köt. Diákok : 1859–1952, 1993–2009. – 2009. – 407 p. : ill. – (Schola-Orbis magyar iskolatörténeti adattár ; 2.)
Szobrok és emléktáblák Újpesten / [írta és összeáll. Kadlecovits Géza] ; [a fotókat Bleicher Imre kész.] ; kiad. az Újpesti Városvédõ Egyesület. – 2. bõv. kiad. Budapest : ÚVE, 2009. – 192 p. : ill. ; 21 cm
A tanmûhely mécsese : emlékkönyv a Zsidó Gimnázium fennállásának 90. évfordulójára / szerk. Helfrich Judit és Kékes Mária ; [kiad. BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola]. – Budapest : BZSH Scheiber S. Gimn. és Ált. Isk., 2009. – 183 p. ; 25 cm
Téglás Tivadar (1933-): Ganztelep – Ganzkertváros története / [kiad. Kertvárosunk 18 Egyesület]. – Ganztelep - Ganzkertváros : Kertvárosunk 18 Egyes., 2009. – 64 p. ; 21 cm
Téglás Tivadar (1933-): Keresd a nõt! : életutak, hírek, szóbeszédek helyi múltunk nõalakjairól / Téglás Tivadar, Téglás Tivadarné ; [kiad. a Nõk a XVIII. Kerületért Alapítvány]. – Pestszentlõrinc : Nõk a XVIII. Kerületért Alapítvány, 2008. – 89, [2] p. : ill. ; 20 cm
Téglás Tivadar (1933-): Pestszentlõrinc évszázada a helyi sajtó tükrében, 1895–1990 : adalékok a XVIII. kerület, Pestszentlõrinc-Pestszentimre történetéhez / [... közrem. Bakocs Emil et al.] ; [közread. a ] XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény. – Pestszentlõrinc : PIHGY, 2009. – 364 p. ; 30 cm
Tiszta sorok : tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról / szerk. Juhász Katalin ; [közread. a] ... Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény .... – [Budapest] : L\'Harmattan : Angyalföldi Helytört. Gyûjt. : MTA Néprajzi Kutint., 2009. – 331, [1] p. : ill. ; 23 cm. – (Documentatio ethnographica : az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a L\'Harmattan Könyvkiadó közös sorozata, 0138-9793 ; 25.)
Tóth Viktória (1978-): Iskolák és könyvtáraik a Lónyay utcában : a Lónyay utca 4/c és 8. szám alatti iskolák története 1869-tõl napjainkig / [közread. a] Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium. – Budapest : Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn., 2009. – 144 p. : ill. ; 20 cm
Török Ferenc: Honvéd-varázs : piros-fehér évtizedek. – Budapest : Zrínyi, [2009]. – 204, [3] p. : ill., fõként színes ; 21x24 cm
A Trefort Ágoston Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Szakközépiskola jubileumi évkönyve / [... közrem. Alberti Judit et al.]. – [Budapest] : Trefort Á. Kéttannyelvû Fõv. Gyakorló Szakközépisk., [2009]. – 196 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD
Az Üllõi úti Sebészeti Klinika, 1909–2009 / szerk. Kupcsulik Péter. – [Budapest] : Semmelweis, cop. 2009. – 174 p. : ill., fõként színes ; 23 cm
A városligeti Vajdahunyadvár / [szerk. Estók János] ; [fényképek Papp Tibor, Szikszay Ágnes]. – Budapest : Magyar Mezõgazdasági Múzeum : Kreatéka, 2007 [!2009]. – 93, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar története, 1949–2009 / szerk. Telkes Zoltán. – [Budapest] : [BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar], [2009]. – 146, 68, 89 p., [3] t. : ill. ; 24 cm
Volt egyszer egy város... : Újpest jelentõs épületei / Iványi János, Iványiné Konrád Gizella, Bazsó Gábor. – Budapest : Kossuth, cop. 2009. – 303, [1] p. : ill. ; 21 cm + 3 térk. (3 t.fol)
Winkelmayer Zoltán (1965-): Ferencvárosi mozi / írta és a képeket vál. Winkelmayer Zoltán ; szerk. Gönczi Ambrus. – Budapest : [Budapest IX. Ker. Önkormányzat], 2009. – 123 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Winkler Bea: Az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum története, 1787-2000 / Winkler Bea, Striczky Péter. – Budapest : Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, 2009. – 89, [1] p. : ill. ; 21 cm. – (A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai, 1589-0279 ; 9.)
Zuglói lexikon / [fõszerk. Fodor Béla] ; [... írták Horváth Tamás et al.] ; [közread.] Herminamezõ Polgári Köre. – 3., átd. kiad. – Budapest : Herminamezõ Polgári Köre : Szaktudás, 2009. – 235 p. : ill. ; 24 cm


Budapest történetének válogatott bibliográfiája (2008)
Összeállította: GALI ÁGNES

A fõvárosAlternatív színháztörténetek : alternatívok és alternatívák / szerk. Imre Zoltán ; [... szerzõi: Bécsy Tamás et al.]. – Budapest : Balassi, cop. 2008. – 554 p. ; 24 cm
Aquincum : a BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2007-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2007 / szerk. Zsidi Paula, Vámos Péter. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2008. – 219 p. : ill. ; 24 cm. – (Aquincumi füzetek ; 14.)
Balla Vilmos (1862-1934): A kávéforrás : [régi pesti kávéházak legendái] / [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Saly Noémi]. – Budapest : Szó K., 2008. – 192 p. : ill. ; 22x22 cm
Bános Tibor (1933-): A pesti kabaré 100 éve, 1907–2007. – [Budapest] : Vince K., cop. 2008. – 223 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Beatrix hozománya : az itáliai majolikamûvészet és Mátyás király udvara : kiállítási katalógus / szerk. Balla Gabriella ; [rend., közread. az] Iparmûvészeti Múzeum. – Budapest : Iparmûv. Múz., 2008. – 183 p. : ill., színes ; 28 cm
Bodnár György (1927–2008): Párbeszéd az idõvel : válogatott tanulmányok, esszék, kritikák. – Budapest : Argumentum, cop. 2009. – 559 p. ; 24 cm
Buda és Pest történeti topográfiája georeferált térképekkel : Vár, Krisztinaváros, Belváros, Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros / szerk: Biszak Sándor, Timár Gábor. Budapest : Arcanum, 2008. – 1 DVD-ROM : színes ; 12 cm
A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei / szerk. Kenyeres István ; ... közzéteszi Baraczka István kézirata alapján Kenyeres István [et al.]. – Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, Budapesti Történeti Múzeum, 2008. – 421, [4] p., [13] t. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM. – (Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez, 2060-1263 ; 1.)
Budapest : 135 év, 135 kép = Budapest : 135 years, 135 photos / [vál. Gera Mihály] ; [elõszó: Demszky Gábor]. – [Budapest] : Városháza, 2008. – 135 p. : ill. ; 24 cm
Budapest az 1960-as években / szerk. Feitl István ; [kész. a Politikatörténeti Intézet Budapest-történeti Mûhelyében] . – Budapest : Napvilág, 2009. – 198 [1] p. : ill. ; 23 cm
Budapest õrzi szépségét, 2004–2008 = Budapest preserves its beauty, 2004–2008 / [összeáll. Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal Települési Értékvédelmi Ügyosztály] ; [fotó Fáryné Szalatnay Judit]. – Budapest : [Fõvárosi Önkormányzat], 2008. – 59 p. : ill., színes ; 30 cm
Budapest régiségei 41. : 2007 / szerk. Hanny Erzsébet. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2008 [cop. 2007]. – 402 p. : ill. ; 29 cm
Budapest szûzmáriás zászlói a XVI–XXI. század között [elektronikus dok.] / szerk. és a katalógust összeáll. Biró Aurél. – Szöveg és képek. – [Budapest] : Farkasréti Mindenszentek Alapítvány, 2008. – 1 CD-R ; 12 cm
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv IV. / szerk. Gábriel Tibor. – Budapest : Budapesti Honismereti Társaság, 2008. – 254 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesti Történeti Múzeum plakátgyûjteménye [elektronikus dok.] / [szerk. Balla Loránd]. – Szöveg és képek. – Budapest : Arcanum : BTM Kiscelli Múzeum, 2008. – 1 DVD-ROM ; 12 cm
Buza Péter: Borozó Budapest : régvolt szõlõskertek élõ öröksége. – Budapest : Holnap, cop. 2008. – 157, [2] p. : ill. ; 23 cm. – (Mesél a város, 1789-090X)
Épülõ, szépülõ hídjaink Budapesten / [szerk. Kara Katalin]. – Biri : Elsõ Lánchíd Bt. ; [Budapest] : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Közp., 2008. – 112 p. : ill. ; 21 cm. – (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 9.)
Faragó Tamás (1944-): A múlt és a számok : Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18–20. században / [közread. Budapest Fõváros Levéltára]. – Budapest : BFL, 2008. – 421 p. : ill. ; 24 cm. – (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
A felhalmozás míve : történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére / [szerk. Halmos Károly et al.]. – Budapest : Századvég, 2009. – 601, [1] p. : ill. ; 25 cm. – (Német polgárok Pesten és helyzetük a városi társadalomban: a protestáns árvaegylet, 1859-1914 / Juliane Brandt)
Fényes Tamás (1924–1990): Hatvanas évek = The sixties = Années soixante = Die sechziger Jahre / [... a bev. írta Gera Mihály]. – [Budapest] : Városháza, 2008. – [6], 40, [4] p. : ill. ; 15 cm. – (Csak képek / Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatala, 1586–7803)
A fõváros élén : Budapest fõpolgármesterei és polgármesterei, 1873–1950 / szerk. Feitl István. – Budapest : Napvilág, 2008. – 303 p. : ill. ; 23 cm
Frankl Aliona: Kávézók és kávéházak / [... a bev.írta Gera Mihály]. – [Budapest] : Városháza, [2008]. – [4], 40, [4] p. : ill. ; 15 cm
Gaál Zoltán (1953-): Mi van odafönt? / [vál. és az elõszót írta Gera Mihály]. – Budapest : Városháza, cop. 2008. – 86 p. : ill. ; 24 cm. – (Az én Budapestem / Budapest. Fõvárosi Önkormányzat. Fõpolgármesteri Hivatal, 1216-7053)
Gyáni Gábor (1950-): Budapest - túl jón és rosszon : a nagyvárosi múlt mint tapasztalat. – Budapest : Napvilág, 2008. – 203 p. : ill. ; 18 cm
Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis : aranypénzverés a középkori Magyarországon. – Budapest : Martin Opitz K., – 138 p. : ill. ; 24 cm
Hámori Gábor (1954-): Budapest madártávlatból = Budapest from above = Budapest aus der Vogelschau. – Pécs : Alexandra, 2008. – 207 p. : ill. ; 25x25 cm
Határtalan nõk : kizártak és befogadottak a nõi társadalomban / szerk. Bakó Boglárka, Tóth Eszter Zsófia. – Budapest : Nyitott Kvmûhely, 2008. – 411, [3] p. ; 24 cm
Hild József építészete : tanulmányok az építész halálának 140. évfordulóján rendezett konferencia anyagából / [szerk. Marótzy Katalin]. – Budapest : Terc, cop. 2008. – 228 p. : ill. ; 29 cm
Horváth Gábor: Séták Pesten és Budán : városkalauz Budapestrõl, színes fotókkal és térképekkel / [írta és a fotókat kész. Horváth Gábor] ; [graf.: Kutasi Károly]. – Gyõr : Szerzõ, 2008. – 344 p., [48] t. : ill. ; 22 cm
Hunyadi Mátyás, a király : Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490 : Budapesti Történeti Múzeum 2008. március 19 – június 30. [Kiállítási katalógus] / a katalógust szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikõ, Szende Katalin,Végh András. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2008. – 605 p. : ill.; 30 cm.
A játék hatalma: futball-pénz-politika / szerk. Krausz Tamás és Mitrovits Miklós. – Budapest : L\\'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Tört. Tansz., 2008. – 183 p. : ill. ; 20 cm
Kapolka Gábor (1974-) : Séták a 6-os villamos vonalán : Budapest = Walks along the Great Boulevard / [fényképezte ... Kapolka Gábor] ; [írta és szerk. ... Csordás Lajos] ; [elõszó ... Bächer Iván]. – Budapest : Vince K., 2008. – 231 p. : ill., színes ; 13x13 cm
Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai : tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére / szerk. Feld István és Somorjay Selysette ; [közread. a] Castrum Bene Egyesület .... – Budapest : Castrum Bene Egyes. : Históriaantik Könyvesház K., 2008. – 330 p. [3] : ill. ; 29 cm
Katus László (1927-): Sokszólamú történelem : Katus László válogatott tanulmányai és cikkei / [... szerk. Nagy Mariann, Vértesi Lázár] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Történelem Tanszékcsoport]. – [Pécs] : PTE BTK Tört. Tanszékcsop., 2008. – 461 p. ; 25 cm
Kelecsényi László (1947-): Mozizó Budapest : 111 év a pest-budai mozgókban. – Budapest : Holnap, cop. 2008. – 148, [1] p. : ill. ; 23 cm. – (Mesél a város)
Kerekes György (1952-): Körúti randevú : ott, ahol a 6-os megáll. – Budapest : Kornétás, cop. 2008. – 149, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
Kocsis János Balázs (1971-): Városfejlesztés és városfejlõdés Budapesten, 1930–1985. – Budapest : Gondolat, 2009. – 199 p. : ill. ; 24 cm
Közép-magyarországi mozaik / [... szerk. Szabó Szabolcs] ; [a térképeket kész. Jesús Reyes Nunez]. – Budapest : Trefort, 2008. – 239 p. : ill. ; 24 cm. – (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok : az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének kiadványsorozata, 1787-4068 ; 3.)
A közmûvelõdés házai Budapesten 5. / szerk. Slézia Gabriella. – Budapest : Budapesti Mûvelõdési Központ, 2008. – 189 p. :ill. ; 21 cm. – (Módszertári füzetek : különszám, ISSN1219-0632)
Kukucskálóablakok : [fotók kapukról és válogatás az Országos Hirlap jeligés levelezési rovatából] / [Faragó István, László Zsuzsa, Nagy Ágnes]. – Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, 2008. – 139 p. : ill. ; 13 cm. – (Anno, 1786-6030)
Legát Tibor (1965-): Közlekedik a fõváros / írta és szerk. Legát Tibor. – Budapest : Jószöveg Mûhely, cop. 2008. – 272 p. : ill. ; 21x21 cm
Mátyás király öröksége : késõ reneszánsz mûvészet Magyarországon, 16–17. század : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28 - 2008. július 27. / [. rend. Mikó Árpád.] ; [szerk. Mikó Árpád és Verõ Mária]. – Budapest : MNG, 2008. – 390 p. : ill., fõként színes, részben térk. ; 31 cm. – (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai,, ISSN 0231-2387 ; 2008/3.)
Mátyás király öröksége : késõ reneszánsz mûvészet Magyarországon, 16–17. század : Tanulmányok / szerk. Mikó Árpád; Verõ Mária. – Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2008. – 268 p. :ill.; 31 cm. – (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2008/4.)
Memoria rerum : tanulmányok Bán Péter tiszteletére / [... szerk. Oborni Teréz és Á. Varga László] ; [... szerzõi: Bácskai Vera et al.]. – Eger : Heves Megyei Levéltár, 2008. – 650 p. : ill. ; 25 cm
Monogramos házjelek / közrem.: Buza Péter [et al]. – Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2008]. – 143 p. : ill. ; 13 cm. – (Anno)
Nagy Gergely (1957-): Kertváros-építészet : az angol példa Magyarországon / szöveg, [rajzok]: Nagy Gergely ; ... felvételek: Szelényi Károly. – Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2008. – 123, [1] p. : ill. ; 28 cm
Neoreneszánsz építészet Budapesten : Budapest Fõváros Levéltára kiállítása, 2008. szeptember 15 - december 19. / [a kiállítást rend. ... Halmos Balázs] ; [... a katalógust szerk. ... Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, Ritoók Pál]. – Budapest : BFL, 2008. – 135 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Olvass, tanulj, kutass, alkoss! / Batári Gyula. – Budapest : Alterra, 2008. – 189 p. : ill. ; 21 cm
Prohászka Péter: Kincsek a levéltárból. – Budapest : Martin Opitz, 2005-. – 2., Tanulmányok Európa kora népvándorlás kori régészetéhez. – 2008. – 138 p. : ill. ; 24 cm
Rendszerváltás és Kádár-korszak / szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. – Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára : Kossuth, 2008. – 582, [1] p. : ill. ; 24 cm
Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon : 1919–1945 / szerk. Szilágyi Csaba ; [közread. a] ... Barankovics István Alapítvány .... – Budapest : Gondolat : Barankovics István Alapítvány : Faludi Ferenc Akadémia, 2008. – 308 p. : ill. ; 22 cm. – (Agóra : a Faludi Ferenc Akadémia sorozata, 1589-4584)
Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten, 1870–1948. – Budapest : Napvilág, 2008. – 389 p., [10] t. : ill. ; 21 cm. – (Critica, ISSN 1587-6128)
Végh András (1964-): Buda városi középkori helyrajza / szerk. Romhányi Beatrix; [közread. Budapesti Történeti Múzeum} – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2006-. – 2 db , 29 cm. – (Monumenta Historica Budapestiensia ISSN 0077-1430; 15. és 16.). – 1. kötet. 2006. – 352 p. :ill.; 29 cm. – 2. kötet : II. – 2008. – 302 p. : ill. 72 kép ; 29 cm. – (Monumenta Historica Budapestiensia ISSN 0077-1430; 16.)
Verrasztó Gábor (1964-): A molnár, aki Lipót volt : budai históriák / [fotók Dobos Szilvia et al.] ; [közread. a] Budai Liberális Klub Alapítvány. – Budapest : Budai Liberális Klub Alapítvány, cop. 2008. – 68 p. : ill. ; 19 cm
Zolnay Vilmos (1890–1984): Járom a pesti utcát / a bevezetõt írta Saly Noémi ; a szövegeket vál. Buza Péter ; a jegyzeteket kész. és a képeket vál. Fodor Béla ; [közread. a] ... Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár. – Budapest : Bp-i Városvédõ Egyesesület : FSZEK, 2008. – 215 p. : ill. ; 17 cm. – (Budapest könyvek / Budapesti Városvédõ Egyesület)


A kerületek, intézmények


60 éves a budapesti Biofizikai Intézet : \\"a Pázmánytól a Semmelweisig\\" / szerk. Fidy Judit, Kellermayer Miklós, Rontó Györgyi. – Budapest : SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Int., 2008. – [2], 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
60 éves a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút / [... szerk. Kovács László] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Zrt. – [Budapest] : MÁV Zrt., 2008. – 117 p. : ill., részben színes ; 23 cm
75 év az áramszedõk alatt, 1933–2008 : a fõvárosi trolibusz közlekedés 75 éves története / Jakab László, Németh Zoltán Ádám ; [közread. a BKV Zrt.]. – [Budapest] : BKV Zrt., cop. 2008. – 158, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A 90 éves Csili / szerk. Várhalmi András. – [Budapest] : Csili Mûvelõdési Központ, 2008. – 164 p. : ill. ; 25 cm
100 éves a budapesti Örökimádás-templom : centenáriumi kiadvány / [szerk. Csendes Kriszta] ; [fotók Szebeni-Szabó Róbert] ; [közread. az] Örökimádás Lelkészség. – Budapest : Örökimádás Lelkészség, 2008. – 100, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A 100 éves Fáy jubileumi évkönyve, 1908–2008 / [... fõszerk. Zántó Edina] ; [közread. a Fáy András Közlekedésgépészeti Mûszaki Szakközépiskola]. – Budapest : Fáy A. Közlekedésgépészeti Mûszaki Szakközépisk., 2008. – 384 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A XVI. kerület egyházainak története : a protestáns egyházak. – Budapest : Corvin Mûvelõdési Ház, 2008-. – I. [rész], A rákosszentmihályi Református Egyházközség története / Pánczél Tivadar. A Mátyásföldi és Árpádföldi Református Egyházközség története / Bíró Ferenc. A Rákosszentmihályi és Cinkotai Baptista Gyülekezetek története / Andriska Pál. – Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2008. – 92 p. : ill., részben színes. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 14.)
A XVI. kerület egyházainak története : a katolikus egyház / Szerk. Lantos Antal. – Budapest : Corvin Mûvel. Ház, 2008-. – 2. r., A Cinkotai Szent Mária Magdolna Római Katolikus Egyházközség története / lejegyezte Rajna László. A Mátyásföldi Szent József Római Katolikus Egyházközség története / Végh Aladár. A Sashalmi Krisztus Király Római Katolikus Egyházközség története / Dorogi Ferenc Miklós. – 2008. - 155, [1] p. : ill. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek, 1586-0906 ; 15.).
Albrecht Gyula (1940-): A régi Rákoshegy / [kiad. a Rákoshegyért Alapítvány]. – Budapest : Rákoshegyért Alapítvány, 2008. – 2. köt. – 248 p. : ill. ; 21 cm
A Balassa utcai klinikák 100 éve : szemelvények az intézmény történetébõl, 1908-2008 / szerk. Bitter István, Huszár Ilona, Szirmai Imre. – Budapest : Semmelweis, 2008. – 252 p. : ill. ; 25 cm
Borsa Miklós (1938-): Egyharmad opera. – [Budapest] : Kairosz, 2008. – 233 p. : ill. ; 24 cm
Budapest templomai : Pesterzsébet, XX. kerület / [szerzõk: Árki Sándorné Kápolnási Magdolna [et al.] ; [a fotókat kész. Keszegh István ...]. – [Budapest] : Budapesti Városvédõ Egyes., 2008. – 56 p. : ill. ; 21 cm. – (Templomtörténeti sorozat / Budapesti Városvédõ Egyesület. Templomtörténeti Csoport ; 6.)
Centenáriumi emlékkönyv a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola fennállásának 100. évfordulójára : [1908–2008] / [összeáll. és szerk. Jakab Szilvia, Winkler Hedvig]. – Budapest : Agroinform, 2008. – 202 p. : ill. ; 25 cm
Elmer István (1952-): Madrigáltörténet : a Budapesti Madrigálkórus ötven éve, 1957–2007 / az interjúkat kész. és írta Elmer István. – Budapest : Holnap, cop. 2008. – 148, [2] p. : ill. ; 24 cm
Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada, 1874–1980 / Szögi László szerk. ; írták Fabó Edit [et al.]. – Budapest : ELTE Egy. Kvtár., 2008. – 265 p. : ill. ; 24 cm
Az Egyetemi Könyvtár története és gyûjteményei / Szögi László szerk. ; [írták Bakos József et al.]. – Budapest : ELTE Eötvös K., 2008. – 312 p. : ill. ; 24 cm
Elsõ Magyar Hanglemezgyár = Premier Record / Marton Gyula, Bajnai Klára ; [a bevezetõt írta Simon Géza Gábor]. – Budapest : JOKA, 2008. – XVI, 279, [1] p. : ill. ; 24 cm. – (Magyar gramofonlemez diszkográfia / Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány ; 1.)
Emlékhelyek, 1956 Budapest / [kiad. az Emlékhely \\'56 Alapítvány]. – [Budapest] : Emlékhely \\'56 Alapítvány, 2008. – 56 p. : ill., fõként színes ; 30 cm
Fejes Antal: Küzdelmes évszázad : szemelvények az újpesti munkásmozgalmak történetébõl. – [kiad. az Újpesti Városvédõ Egyesület]. – [Budapest] : Újpesti Városvédõ Egyes., 2008. – 144 p. : ill. ; 25 cm
Gerõ András: Térerõ : a Kossuth tér története. – Budapest : ÚMK, 2008. – 247 p. : ill. ; 24x24 cm. – (Habsburg történeti monográfiák, 1789-7017 ; 3.)
In memoriam 1944–45 : háborús hétköznapok - visszaemlékezések : Rákosszentmihály, Mátyásföld, Cinkota és Sashalom a II. világháború végén / ... szerk., ... átdolg. Benedek Ágnes ; ... írói: Balázsné Papp Katalin [et al.]. – Budapest : XVI. Kerületi Önkormányzat, [2008]. – 96 p. : ill. ; 24 cm. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek ; 8.)
Az Ikarus évszázados története / Gerlei Tamás, Kukla László, Lovász György. – Budapest : Maróti, 2008. – 351, [1] p. ; 30 cm
A hadtörténet szolgálatában : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum = Service of Hungarian military history : MoD Military History Institute and Museum / [... összeáll. Markó György] ; [fotók: Németh Ferenc, Szikits Péter, Udovecz György ...]. – Budapest : Zrínyi, cop. 2008. – 120 p. : ill., ; 26 cm
Hencsei Pál (1939-): Az MTK százhúsz éve / [közread. az] MTK-Erzsébetváros. – Budapest : MTK-Erzsébetváros, 2008. – 166 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Holdas Sándor: Az állatkert - belülrõl / [fotók: Bagosi Zoltán, Bolyki Viola, Rónai Gergõ]. – Budapest : Agroinform, 2008. – 143 p. : ill. ; 30 cm
Kelenvölgy emlékkönyve : szemelvények Kelenvölgy történetébõl / Sturdik Miklós. – [jav. utánnyomás]. – Kelenvölgy : Kelenvölgyi Közösségi Ház : Kelenvölgyi Polgárok Köre, 2008. – 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
Klein Rudolf (1955-): A Dohány utcai zsinagóga. – [Budapest] : Terc, cop. 2008. – 159 p. : ill., színes ; 27 cm
Koltayné Zolder Klára: Alkotó mûvészek a XVI. kerületben a XIX. század második felétõl napjainkig. – Budapest : Corvin Mûvelõdési Ház., 2008. – 73 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek ; 12.)
A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola évkönyve az iskola fennállásának 125. évfordulójára / ... fõszerk. Tóth Györgyi. – Budapest : Agroinform, 2008. – 119, [1] p. : ill. ; 24 cm
Lantos Antal (1929-): Sashalom története a kezdetektõl 1950-ig. – Budapest : Corvin Mûvelõdési Ház, 2008. – 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek ; 13.)
Molnár Attila: Zuglói barangolások : szobrok, emléktáblák, emlékmûvek Budapesten, a XIV. kerületben. – [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. – [2], 102 p. : ill. ; 21 cm
Molnár-C. Pál : 1894–1981 : Mûterem-múzeum / [kép és szöveg: Csillag Éva és Csillag Péter] ; [térkép: Haraszti Gábor]. – [Budapest] : TKM Egyes., 2008. – 15 [1] p. : ill. ; 17 cm. – (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára / Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, 0139-245X ; 807.)
Múlt és jelen : Rendõrség-történeti Múzeum / [szerk. Daka Béla, ... Nagyszombati Ildikó, Fülöp István] ; [... kiad. az Országos Rendõr-fõkapitányság]. – [Budapest] : ORFK, 2008. – 59, [1] p. : ill ; 21 cm
Nagy Sándor mûvészete : freskók és üvegfestmények Pesterzsébeten / [szerk. Lõkös Margit]. – [Budapest] : Stádium, cop. 2008. – 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Palánkok mögé zárva : visszaemlékezések a gettóra / [... szerk. Hunvald György]. – [Budapest] : Budapest Erzsébetváros Polgármesteri Hiv., [2008]. – 135 p. : ill. ; 17x24 cm. – (Erzsébetvárosi örökség, ISSN 1789-6207 ; 2.)
Perczel Anna (1942-): Védtelen örökség : lakóházak a zsidó negyedben / Lábass Endre fotóival. – [Budapest] : Városháza, cop. 2007. – 449, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. – (A város arcai)
Pesterzsébet anno / [szerk. és a ... fotókat kész.: Benyovszky TóthAnita]. – [Budapest] : Pesterzsébeti Múzeum, 2008. – 128 p. : ill. ; 20x28 cm. – (A Pesterzsébeti Múzeum könyvei ; 5.)
A Podmaniczky - Vigyázó család és a Magyar Tudományos Akadémia / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Papp Gábor György] ; [közread. az] MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet. – Budapest : MTA Mûvtört. Kutint., 2008. – 51 p. : ill., színes ; 23 cm
A régi pénzintézetek világa : válogatás az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjtemény anyagából / [írta és a dokumentumokat vál. Szlanka András ...] ; [... összeáll. és ... szerk. Balogh Gabriella, ... Nagy Zoltán Péter] ; [tárgyfotók: Oravecz András és Lelkes László]. – [Budapest] : Artemis Kult. Szolgáltató Kft., 2008. – 195 p. : ill. ; 20x30 cm
Requiem egy iskoláért : a volt II. kerületi Állami Mátyás Király Gimnázium története, 1919-1949 / szerk. Berény János, Hoffmann Artúr, Kozák István. – [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. – 203 p. : ill. ; 21 cm
Sentényi Barna: A 150 éves Eötvös József Gimnázium története : az iskola sportéletének története. – [Budapest] : Reáltanoda Alapítvány, 2007. – 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Somlai Tibor: Tér és idõ : lakásbelsõk a két világháború között, 1925–1942 / – Budapest : Corvina, 2008. – 363 p. : ill., részben színes ; 27 cm + DVD
Szelepcsényi Sándor: Rákoskert története. – 3. bõv. kiad. [Budapest] : [Szelepcsényi S.], 2008. – 255 p. : ill. ; 21 cm
Sztankó Bálint: Erzsébet tér = Erzsébet square = Place Erzsébet = Erzsébet Platz /; [... a bev. írta Gera Mihály]. – [Budapest] : Városháza, [2008]. – [6], 40 p. : ill. ; 15 cm. – (Csak képek = Pictures = Sans paroles = Ohne Worte / Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatala, 1586-7803)
Téglás Tivadar (1933-): Keresd a nõt! : életutak, hírek, szóbeszédek helyi múltunk nõalakjairól / Téglás Tivadar, Téglás Tivadarné. – Pestszentlõrinc : Nõk a XVIII. Kerületért Alapítvány, 2008. – 89, [2] p. : ill. ; 20 cm
Üvegsziget : Carl Lutz és a budapesti cionisták mentõakciói 1944-ben : [Budapest,Vadász utca 29.] : [történelmi antológia] / [szerk., a bevezetõ tanulmányt és a jegyzeteket írta Vámos György]. – Budapest : Makkabi, 2008. – 450 p. : ill. ; 24 cm
Verrasztó Gábor (1964-): A molnár, aki Lipót volt : budai históriák / [fotók Dobos Szilvia et al.] ; [közread. a] Budai Liberális Klub Alapítvány. – Budapest : Budai Liberális Klub Alapítvány, cop. 2008. – 68 p. : ill. ; 19 cm
Varga Ferenc: A XVI. kerületi sport története. – 1., Rákosszentmihály és Árpádföld. – Budapest : XVI. kerületi Önkormányzat, 2008. – 92 p. : ill. ; 24 cm – (Kertvárosi helytörténeti füzetek ; 11.)
Város születik / [írta és a fotókat vál. Mojzes Ildikó] ; [közread.a] Rákospalotai Múzeum. – [Budapest] : Rákospalotai Múzeum, 2008. – [66] p. : ill. ; 14x19 cm


Budapest történetének válogatott bibliográfiája (2007)
Összeállította: GALI ÁGNES

A fõváros


Bácskai Vera (1930-): Városok és polgárok Magyarországon. – Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2007. – 2 db (672 p.) ; 24 cm. – (Várostörténeti tanulmányok)
Branczik Márta – Demeter Zsuzsanna: Budapesti építkezések állomásai = Stations of constructions in Budapest / [mtárs: Farbaky Péter ...] ; [közread. a] ... Budapesti Történeti Múzeum, Terézvárosi Mûvelõdési Közalapítvány. – Budapest : Fekete Sas : BTM : TERMA, cop. 2007. – 363 p. : ill. ; 30 cm
Budapest / [fotó ... Nagy Norbert ..., Bori Zsolt ..., Hajni István...] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. – Budaörs : MicroNet, 2007. – [86] p. : ill. ; 18x25 cm
Budapest : templomok = churches [fotóalbum] / fényképezte ... Lugosi Lugo László ; [elõszó: ... Esterházy Péter] ;[írta és szerk. ... Csordás Lajos]. – Budapest : Vince K., 2007. – 167 p. : ill. ; 16x16 cm
Budapest krónikája : a kezdetektõl napjainkig / [szerk. Bart István] ; [képszerk. Nagy Zita és Sándor P. Tibor]. – Budapest : Corvina, 2007. – 713 p. : ill. ; 27 cm
Budapest Régiségei 40 : 2006 / szerk. Hanny Erzsébet – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2007. – 344 p. : ill. ; 29 cm
Budapest rejtett kincsei : séták Pest Belvárosában / [közread. a] Kultúrvákum Egyesület. – [Budapest] : Kultúrvákum Egyesület, [2007]. – 16 p. : ill. ; 30 cm
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv III. / szerk. Gábriel Tibor. – Budapest : Budapesti Honismereti Társaság, 2007. – 253 p. : ill. ; 21 cm
Csapó Katalin: Budapest ízei – Budapest : Holnap Kiadó, 2007. – 136 p. 24 cm.
Granasztói Pál: Vallomás és búcsú / [... vál. Granasztói Olga]. – Budapest : Balassi, cop. 2007. – 181 p., [32] t. : ill. ; 19 cm. – [Válogatás a \\\\\\"Vallomás és búcsú\\\\\\" valamint az \\\\\\"Ifjúkor a belvárosban\\\\\\" címû kötetekbõl]
A közmûvelõdés házai Budapesten 4. / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2007. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek), megjelent könyv és cd formátumban
Megyeri Károly (1828–1912): Életembõl emlékek : a tizenkilencedik század Budapestjérõl mesél a zenede szókész tanára s a rajzoskedvû számvevõszéki tanácsnok / a bevezetõt írta, Megyeri Károly visszaemlékezését szerk., Than László rajzait vál., rend. és kommentálta Buza Péter ; jegyz. Sándor P. Tibor. – Budapest : Budapesti Városvédõ Egyesület : Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ; [Pécs] : Alexandra, 2007. – 130 p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
Mûvészgenerációk : a Györgyi-Giergl család három évszázada : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2006. október 4 - 2007. március 5. / [a katalógust szerk. ... Basics Beatrix et al.] ; [a kiállítást rend. ... Basics Beatrix, Györgyi Erzsébet]. – Budapest : BTM, 2007. – 244 p. : ill., fõként színes ; 30 cm
Persovits József: Római kapitális : válogatott írások. – Budapest : Optima Téka, 2007. – 191 p. : ill. ; 24 cm

Reformátusok Budapesten 1-2. : szerk. Kósa László. – Budapest : Argumentum Kiadó/ELTE BTK Mûvelõdéstörténeti Tanszék, 2007. – 1572 p. ill. 24 cm.
Szablyár Péter: Toronymagasan. – Budapest : Városháza, 2007. – 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm. – (A mi Budapestünk)
Takács József (1953-): Budapesti toronyórák története, 1889–1909. – Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2007. – 136 p. : ill., színes 24 cm. – (METEM-könyvek ; 60.)
Tanulmányok Budapest múltjából 33 : 2006–2007 / szerk. B. Varga Judit . – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2007. – 275 p. : ill. ; 24 cm
Tarján Vilmos (1881-1947): A bedeszkázott riporter / a bevezetõt írta, a visszaemlékezéseket szerk., a jegyzeteket kész. Buza Péter. – Budapest : Budapesti Városvédõ Egyesület, 2007. – 156 p. : ill. ; 17 cm. – (Budapest könyvek)
URBS Magyar várostörténeti évkönyv II. – fõszerk. Á. Varga László . – Budapest : Budapest Fõváros Levéltára 2007. – 568 p. : ill. 24 cm.
Válogatás a Történeti Fényképtár gyûjteményébõl = A Selection from the Historical Photographic Collection / [szerk. ... Cs. Lengyel Beatrix, Stemlerné Balog Ilona]. – Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. – 183 p. ill., részben színes 24 cm.– (Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban ; 3.)


A kerületek, intézmények

A XVI. kerület egyházainak története: A katolikus egyház I. [szerzõk: Lantos Antal és Dorogi Ferenc Miklós] – Corvin Mûvelõdési Ház, Budapest, 2007. – 126 p. ill., részben színes 23 cm (Kertvárosi Helytörténeti Fûzetek 9. szám)
125 éves az Újpesti Fõblébánia templom / vál. és szerk. Kadlecovits Géza. – Budapest : Újpesti Városvédõ Egyesület, 2007. – 112 p. : ill. ; 24 cm
225 év a Mûegyetemen, 1782–2007 / [szerk. Szabó Zsolt]. – [Budapest] : Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet, [2007]. – 57 p. : ill., fõként színes ; 21 cm
Adamovics Jenõ: \\\\\\"A gombostûtõl a repülõgépig\\\\\\" : a Weiss Manfréd Vas- és Fémmûvek és a Csepel Vas- és Fémmûvek termékszerkezetének alakulása, mûszaki-gazdasági mutatói, 1892–1985. – [Budapest] : [s. n.], cop. 2007. – 157 p. : ill. ; 24 cm
Ahol a maximum volt a minimum : emlékezések a régi Eötvös Collegiumra / sajtó alá rend. Kelevéz Ágnes. – Budapest : ELTE Eötvös József Collegium, Petõfi Irodalmi Múzeum, 2007. – 387 p. : ill. ; 20 cm
Ami megmarad... : képek és emlékek a 100 éves Józsefvárosi Református Egyházközség életébõl / [elõszó: Bacskai Bálint]. – Budapest: Józsefvárosi Református Egyházközség, 2007. – 94 p. : ill. ; 19 cm
Auguszt Cukrászda : Egy cukrászdinasztia története, 1870–2006 / írta és szerk. Auguszt Arató Auguszta és Auguszt Olga ; [fotók Almási Csaba et al.]. – Budapest : Grafit Public, 2007. – 139 p. : ill., részben színes ; 24 ; cm
Beszélõ dobozok és kispesti képek. 2007. március 21. [Nagy Balogh János Kiállítóterem] / [gyûjt.] Varga László Zoltán. – Budapest : [s.n.], 2007. – [64] p. : ill., ; színes 30 cm
Biró Endre: Újpest : egy 100 éves város emlékei : emberek, sorsok, dokumentumok. – Újpest : [saját k.], 2007. – 201 p. : ill. ; 30 cm
Biró Endre: Újpest : egy 100 éves város képei. – Budapest : [saját k.], 2007 – 81 p. : ill., színes ; 30 cm
Bruckner Éva: A Zsibárus boszorkány : az Ecseri piac krónikája a Teleki tértõl a Nagykõrösi útig. – Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, cop. 2007. – 191 p : ill ; 21 cm
A budafoki pincék világa : a nagy múltú budafoki borgazdaság története / Joó Ernõ, Terts András. – Budapest : Budafoki Péter-Pál utca és Környéke Polgári Kör, 2007. – 127 p. : ill. ; 24 cm
Budai Aurél (1927-): Középkori zsinagóga a budai Várnegyedben = Medieval synagogue in the Buda Castle quarter / [közread. a] Budapesti Városvédõ Egyesület. – Budapest : Budapesti Városvédõ Egyes., cop. 2007. – 71 p. : ill. ; 15x21 cm
A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának (Államigazgatási Fõiskola) története : 1977–2007 / [írta a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar ...] ; [szerk. Orosz Ágnes] ; [a fotókat kész. Kõhalmy László]. – Budapest : HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2007 – 351 p., [10] t., [1] t. fol. : ill. ; 24 cm
A budapesti Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium emlékkönyve, 1918–2007.– [Budapest] : [Kossuth Zs. Humán Szakközépisk. és Gimn.], 2007. – 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Déry Attila (1954-): Józsefváros : VIII. kerület. – [Budapest] : Terc, cop. 2007. – 491 p. : ill. ; 30 cm. – (Budapest építészeti topográfia ; 4.)
Dombóvári Antal: Rákosliget története : 1907–1950. – Budapest : Erdõs Renée Ház, 2007. – 177, [1] p. : ill. ; 19 cm. – (Rákosmenti helytörténeti füzetek ; 5/1.)
Egy 320 éves iskola a Vár tövében : Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium / [szerk. Körmendy Károly]. – Budapest : Bp.-i Egyetemi Kat. Gimn., 2007. – 120 p. : ill., fõként színes ; 24 cm
Az én Erzsébetvárosom : fotóalbum / [szerk. Galambos András et al.]. – 2. kiad. Budapest : Erzsébetvárosi Ped. Szolg. Közp., 2007. – 147 p. : ill. ; 21 cm. – (Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ kiadványai ; 4.)
A Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza jubileumi évkönyve : 1927-2007 / szerk. Jakab Ferenc. – [Budapest] : Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., [2007]. – 156, 20 p. : ill. ; 31 cm
Gulyás Miklós (1938-): Óbudai utcák. – Budapest : Noran, 2007. – 125 p. : ill. ; 18 cm
H. Kelemen László (1928-): A polgári iskolák története, avagy Egy fõvárosi polgári iskola léte és utóélete / [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. – Budapest : OPKM, 2007. – 112 p. : ill. ; 21 cm
Hirmann László (1967-): Híres újpestiek. – [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. – 189, [2] p. : ill. ; 21 cm
Húszévkönyv : a Széchenyi István Szakkollégium jubileumi évkönyve, 1987–2007 / [szerk. Kriston Vízi Gábor]. – Budapest : Széchenyi I. Szakkollégium, 2007. – 341 p. : ill., színes ; 21 cm. – (Széchenyi füzetek ; 16.)
Iskolánk története : a Petõfi Sándorról elnevezett középiskolák országos találkozója tiszteletére / [szerk. Bakondi Gábor] . – Budapest : Petõfi Sándor Gimnázium, 2007. – 54, [2] p., [10] t. : ill. ; 20 cm. – (Petõfi füzetek ; 3.)
Jubileumi évkönyv : 35 éves a Rendõrtiszti Fõiskola / [szerk. Budaházi Árpád]. – Budapest : Rendõrtiszti Fõisk., [2007]. – 156, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Jókai Mór és a Sváb-hegy : II. Hegytörténeti konferencia / [... szerk. Balázs Attila és Kollega Tarsoly István]. – Budapest : Tarsoly, 2007. – 72 p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidéki históriák / Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény és Kortárs Galéria)
Kenyér és tank : 1956 pestszentlõrinci és pestszentimrei eseményei / szerk. Heilauf Zsuzsanna ; [... közrem. Árvay Zoltán et al.] ; [a Függelék összeállítói Feitl István et al.] ; [... fotóit kész. Kis György et al.]. – [Budapest] : XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény, 2007. – 183, [1] p. : ill. ; 25 cm
Képes árjegyzék kívánatra bérmentve megküldetik. – Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2007]. – 119 p. : ill. ; 13 cm. – (Anno, ISSN 1786-6030)
A királyi József Mûegyetem vezetõtestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke. – Budapest : BME OMIKK, 2007-. – 25 cm. – 1., 1871-1907 / összeáll. Batalka Krisztina. – 2007. – 131 p. – (Fejezetek a Mûegyetem múltjából ; 2.)
A külsõ-ferencvárosi Szent Kereszt plébániatemplom IX. Üllõi út 145. története. – Budapest : : Szent Kereszt Plébánia, 2007. – [24] p. : ill. ; 21 cm
Lex Pro Homine : 1907–2007 Budapest–Újpest /szerk. Vizváry Miklós / – N. J. Pro Homine Alapítvány (Könyves Kálmán Gimnázium öregdiák alapítványa), 2007. – 824 p. ill. 24 cm.
Lantos Antal: Kerületünk õsi falvai Mohács elõtt. – Budapest : Corvin Mûvelõdési Ház, 2007. – 64 p. ill. 23 cm. – (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 10. szám)
M. Szabó Miklós (1942-): A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története, 1955–1960 / [a fotókat gond. és vál. Bánffyné Kalavszky Györgyi ., Krasznai-Nehrebeczky Mária és a szerzõ]. – Budapest : Zrínyi, 2007. – 250, [2] p. : ill. ; 25 cm
Majkó Katalin, B.: A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem könyvtárának története és különgyûjteményeinek bemutatása. – Budapest : Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, 2007. – 88 p. : ill.; 30 cm
A mi \\\\\\"Kiskápolnánk\\\\\\" : mozaikok az Ulászló utcai Szentlélek kápolnáról / írták a Kiskápolna régi és jelenlegi hívei ... ; [... szerk. Nagyné Gyulay Ilonka]. – Budapest : [Simon Bt.], 2007. – 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Molnár Miklós: Templomunk : mi van a templomunkban? / [közread. az] Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia. – Budapest : Újpest-kertvárosi Szt. István Plébánia, 2007. – 358 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Molnár Gál Péter (1936-): A pesti kabaré : 40 éves a Mikroszkóp Színpad / [írta Molnár Gál Péter, Markos Zoltán] ; [fotók Matz Károly]. – [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. – 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Monogramos házjelek / [... létrehozásában Buza Péter, Faragó István et al. segédkezett]. – Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, [2007]. – 143 p. : ill., színes ; 13 cm. – (Anno / Tandem Grafikai Stúdió)
A múlt öröksége : a Pesti Szegénygyermek Kórház - I. sz. Gyermekklinika története és relikviái 1839-tõl / Cserháti Endre, Tulassay Tivadar. – Budapest : Semmelweis K., 2007. – 152 p. : ill. ; 23 cm
Nagy Balázs: Sorsdöntõ idõk : a Petõfi Körben és a forradalomban / [sajtó alá rend. és az elõszót írta Sipos Levente]. – Budapest : Nagy Imre Alapítvány, 2007. – 285 p. : ill. ; 24 cm
Otthon vagyunk a város peremén, 1984–1987–2007 : 20 éves a Boldog Özséb templom. – [Budapest] : [Boldog Özséb Római Kat. Plébánia], [2007]. – 18 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Páll Gábor (1932-): A budapesti Duna-hidak története : pályamunka a Magyar Tudományos Akadémia mûszaki történeti tárgyú pályázatára – Biri : Elsõ Lánchíd Bt., 2007. – 176 p. ; 21 cm. – (Lánchíd füzetek ; 6.)
Pataki Judit: Az Iparmûvészeti Múzeum palotája / [fotó] Kolozs Ágnes. – [Budapest] : Iparmûvészeti Múzeum, cop. 2007. – 19 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Perczel Anna (1942-): Védtelen örökség : lakóházak a zsidó negyedben / Lábass Endre fotóival. – [Budapest] : Városháza, cop. 2007. – 449, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. – (A város arcai)
Református Ferencváros / [szerk. Albert Tünde Krisztina et al.]. – Budapest : Lónyay Utcai Református Gimnázium Honismereti Önképzõkör, 2007. – 108 p. : ill. ; 20 cm
Regõs László: Az Operaház / [elõszó . Marton Éva] ; [az Operaház története. Welmann Nóra]. – Pécs : Alexandra, 2007, cop. 2006. – 177, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
Róbert Péter (1942-): Kerületünk postatörténete. – Budapest : Angyalföldi József A. Mûvelõdési Központ, 2007. – 38 p. : ill. ; 14x20 cm. – (XIII. kerületi helytörténeti füzetek ; 12.)
Róbert Péter (1942-): Kórház a Szabolcs utcában. – Budapest : Angyalföldi József A. Mûvelõdési Központ, 2007. – 40 p. : ill. ; 15x20 cm. – (XIII. kerületi helytörténeti füzetek ; 13.)
Sentényi Barna: A 150 éves Eötvös József Gimnázium története : az iskola sportéletének története. – [Budapest] : Reáltanoda Alapítvány, 2007. – 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Sturdik Miklós: Kelenvölgy emlékkönyve : szemelvények Kelenvölgy történetébõl / [kiad. a Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre]. – Kelenvölgy : Kelenvölgyi Közösségi Ház : Kelenvölgyi Polgárok Köre, 2007. – 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
A Sylvester János Protestáns Gimnázium elsõ tíz éve / [. szerk. Kovácsné Thomann Mónika]. – Budapest : Sylvester J. Protestáns Gimn., 2007. – 79 p. : ill. ; 24 cm
Szántai Sándor (1927-): Várnegyedi séták / [Simon M. Veronika festményeivel]. – Budapest : Biró, [2007]. – 216 p. : ill., szí
nes ; 21 cm
Szatucsek Tibor: Hantokkal írt történelem : a Hegyvidék temetõinek története. – Budapest : Tarsoly, 2007. – 52 p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidéki históriák)
A szegkovácsok. – [Eötvös Kutatócsoport, kutatásvezetõ: Molnár István Gábor] Budapest : Eötvös József Cigány-magyar Pedagógiai Társaság, 2007. – 80 p. : ill. 21 cm.
Szilágyi György (1928-): Dzsingisz Kohn córeszban : volt egyszer egy vurstli. – Budapest] : Gabbiano Print, [2007]. – [Budapest] : Gabbiano Print, [2007]. – 145 p. : ill. ; 21 cm + CD
A Sziklatemplom. – Budapest : Pálos Kolostor, [2007]. – 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-): A Pesti Mûegylet története : A képzõmûvészeti nyilvánosság kezdetei a XIX. században Pest-Budán. – [Miskolc] : Miskolci Egyetem K., 2007. – 559 p. ; 30 cm
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-): Az operaház : építészeti séta / [fotók: Bérczi Lóránt, Bérczi Gábor]. – [Budapest] : Corvina, 2007. – 40 p. : ill. ; 24 cm
Tisztelet a Gundeleknek : Gundel emlékkönyv / [. szerk. Csapó Katalin és Török Lajos]. – [Budapest] : BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskolai Kar, 2007. – 95 p. : ill. ; 25 cm
Tóth Tamás: A budapesti rákoskeresztúri izraelita temetõben nyugvó jeles személyek adattára. – Szeged : Tóth T., 2007. – 49 p. ; 24 cm
Újpest, 1907–2007 : a százéves város / [szerk. Estók János ; képszerkesztõ Szõllõsy Marianne]. – Budapest : Kossuth, 2007. – 446, [2] p. ill. ; 30 cm
\\\\\\"Üdvözlet a Ferenczvárosból\\\\\\" : Ferencváros régi képeslapokon / írta Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán ; [közread. a] Ferencvárosi Önkormányzat. – Budapest : Ferencvárosi Önkorm., 2007. – 120 p. : ill. ; 31 cm. – (Ferencváros képi ábrázolásokon)
A városligeti Vajdahunyadvár / [szerk. Estók János] ; [fképek: Papp Tibor, Szikszay Ágnes ...]. – Budapest : Magyar Mezõgazdasági Múzeum : Kreatéka K., 2007. – 93, [2] p. : ill. ; 23 cm
Végtõl végig a Terézvároson = Terézváros from end to end / [szerk.... Piskolti Bernadett] ; [elõszó: ... Forgách András]. – Budapest : Expogeo, 2007. – 112 p. : ill. ; 20x20 cm
Vízy László (1943-): Terézvárosi díszkutak / fényképezte Surányi András. – Budapest : Terma, 2007. – 88 p. : ill., színes ; 17x21 cm. – (Terézvárosi füzetek ; 1.)
Volt egyszer egy Acélöntõ : hatvan év a hullámok hátán. – Budapest : Cypress Ny. : [Acélöntõ SK], 2007. – 309 p. : ill. ; 24 cm
A Zeneakadémia épületének története = The Liszt Academy of Music, Budapest / [szerk. ... Lõrinczi Zsuzsa, Raffay Endre] ; [fképek ... Hajdú József, ... Gerle János]. – [Budapest] : 6 BT K., cop. 2007. – 175 p. : ill. ; 34 cm
Budapest történetének válogatott bibliográfiája (2006)
Összeállította: GALI ÁGNES

A fõváros


1956 / szerk. Szakolczai Attila ; [képszerk. Demeter Zsuzsa]. – Budapest : Osiris, 2006. –797 p. : ill., részben színes ; 29 cm. – (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
´56 izzó õsze volt … : Pillanatképek a forradalom napjairól = It was the fervent autumn of ´56 … : Snapshots ont the days of the uprising / a képeket vál. … és a bev. írta Csiffáry Gabriella. – Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2006. – 151 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Aquincumi Füzetek 12. Aquincum : A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. – Budapest : BTM, 2006. – 247 + [1] p.: ill.; 24 cm. – (Aquincumi füzetek, ISSN 1219-9419, 12.). (Aquincum, ISSN 1219-9427)
Átmeneti emlékkönyv / [... szerk.] Kieselbach Tamás ; [Lugosi Lugo László et al. fényképeivel] ; [Bojár Iván András et al. írásaival] – Budapest : Kieselbach Galéria, 2006. – 180 p. : ill. ; 25x25 cm
Balogh András: A fõvárosi gázszolgáltatás 150 éve / [... írták: Balogh András, Gulyásné Gömöri Anikó, Vadas Ferenc] ; [közread. a Fõvárosi Gázmûvek Zrt.]. – Budapest : Fõv. Gázmûvek Zrt., 2006. – 207 p. : ill. ; 31 cm
Bottlikné Kárász Aranka: „Megbûnhõdte már e nép...” Emlékezések a XX. századról. – Budapest: Magánkiadás, 2006. – 378 p. : ill. 21 cm
Budapest Régiségei 39. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2005 [2006]. – 207 p. : ill. ; 29 cm
Budapest színes város : [Zsolnay-épületkerámiák] : Ernst Múzeum, 2006. január 8 - február 9. / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Millisits Máté]. – [Budapest] : Ernst Múzeum, 2006. – 140 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Budapesti helytörténeti emlékkönyv II. / [szerk. Gábriel Tibor]. – Budapest : Budapesti Honismereti Társaság, 2006. – 238 p. : ill. ; 21 cm
Budapest római emlékei : séták a római kori Budapesten / [szerk. Zsidi Paula]. – Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archeolingua Alapítvány, 2006. – 122 p. : ill., részben színes ; 22 cm. – (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 4.)
Buza Péter (1942-): Fürdõzõ Budapest : kétezer éve nyakig a vízben... sõt! – Budapest : Holnap, cop. 2006. – 160, [1] p. : ill. ; 24 cm. – (Mesél a város)
Dent, Bob: Budapest 1956 : a dráma színterei / [... az elõszót írta Rainer M. János]. –Budapest : Európa, 2006. – 403 p. : ill. ; 24 cm
Eörsi László (1955-): 1956 mártírjai : 225 kivégzett felkelõ. Budapest a forradalom napjaiban / Szentpétery Tibor fotói. – [Budapest] : Rubicon-Ház, 2006. – 212 p. : ill. ; 21 cm
Horgas Judit (1974-): Faltól falig : budapesti épületek / fotó: Ács Irén ; szöveg: Horgas Judit. – [Budapest] : Liget Mûhely Alapítvány, 2006. – 129, [2] p. : ill. ; 15x15 cm
Kovács Anna: A szlovákok élete és kultúrája Budapesten a dualizmus korában, 1867--1918 / [ford. Halász Iván és Ká¹a Péter]. – Piliscsaba ; Esztergom : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. : PPKE BTK Nyugati Szláv Kult. Kutcsop., 2006. – 164, 161 p. : ill. ; 24 cm. – (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 6.)
Kozma Lajos modern épületei = Modern buildings by Kozma Lajos / szerk. Horányi Éva. – Budapest : Terc, 2006. – 254 p. : ill. ; 30 cm
Lessing, Erich (1923-): Budapest 1956 : a forradalom / Erich Lessing fotográfiái ; írások és visszaemlékezések Erich Lessing [et al.] ; [... képaláírások ... Sárközy Réka et al.]. – Budapest : 1956-os Intézet, cop. 2006. – 249 p. : ill. ; 31 cm
Marosi Endre (1946-): 50 év -- 50 kép : az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékei Pesterzsébeten. – [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., 2006. – 111 p. : ill., színes ; 21 cm. – (A Pesterzsébeti Múzeum könyvei ; 4.)
Marót Miklós (1928-2006): Körséták Budapesten / Marót Miklós, Marót Edit ; [Emõdy Attila illusztrációival]. – Budapest : Holnap, cop. 2006. – 226 p. : ill. ; 19 cm
Németh Margit: Az aquincumi Fürdõ Múzeum és a legiotábor emlékei: vezetõ. – [Budapest] : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. – 61 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. – (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 3.)
Németh Margit: Az aquincumi Hercules villa és a katonaváros emlékei : vezetõ: – Budapest : BTM Aquincumi Múz. : Archaeolingua Alapítvány, 2006. – 58 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. – (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 2.)
Öt évtized, ötven kézmûves dinasztia : MV iparos újság : a mesterségek tisztelete az iparos becsülete : emlékkönyv, 2006 / [... szerk. Sarkadi Nagy Emília]. – Budapest : Firma Kht., 2006. – 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Pest város Épitõ Bizottmánya, 1861-1873 [elektronikus dok.] / szerk. Hidvégi Violetta. – Szöveg és képek. – Budapest : Arcanum : BFL, 2006. – 1 DVD-ROM ; 12 cm. – (Budapest régi tervei, ISSN 1788-5302 ; 1.)
Reformátusok Budapesten : tanulmányok a magyar fõváros reformátusságáról / szerk. Kósa László ; [a szerk. mtársa Kiss Réka]. – Budapest : Argumentum : ELTE BTK Mûvelõdéstört. Tanszék, 2006. – 2 db : ill. ; 24 cm. – (Az ELTE BTK Müvelõdéstörténeti Tanszék kiadványai, ; 4.)
Takács Erika: Budapest : [a legszebb fõváros] / [fotók Borbély Levente]. – Budapest : Galut, 2006. – 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Tamási Miklós – Ungváry Krisztián: Budapest 1945. – Budapest : Corvina, 2006. – 150, [2] p. : ill. ; 30 cm
Torda István (1942-): Professzorok, redaktorok, kalandorok : Pest-budai arcélek. – Budapest : K.u.K. K., [2006]. – 261 p. : ill. ; 20 cm
Tóth Vilmos: Síremlékmûvészet / [a fképeket Tóth Vilmos, Fáryné Szalatnyay Judit ... és Gerle János ... kész.]. – Budapest : Városháza, 2006. – 70 p. : ill. ; 21 cm. – (A mi Budapestünk)
Végh András (1964-): Buda város középkori helyrajza. 1. – Budapest : BTM, 2006. – 352 p. : 29 cm. – (Monumenta historica Budapestinensia, ISSN 0077-1430 ; 15.)
Zsidi Paula (1952-): Az aquincumi polgárváros : vezetõ az Aquincumi Múzeum romkertjében. – [Budapest] : BTM Aquincumi Múz. : Archaeolingua Alapítvány, [2006]. – 142 p. : ill. ; 22 cm. – (Aquincumi zsebkönyvek ; 1.)

*

A kerületek, intézmények

Ötvenhat mûegyetemistái : ének a lyukas zászlóról : történet dokumentumokban / [... összeáll., vál., szerk. és jegyzetekkel ell.] Frivaldszky János. – Pomáz : Kráter, 2006. – 211 p., XVI t. : ill. ; 24 cm
1956 Ferencvárosban / [szerk. Lukács Emília] ;[tudományos munkatárs Eörsi László]. – Budapest : Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, 2006. – 208 p. : ill. ; 21 cm. – (Ferencvárosi almanach. Helytörténeti Zsebkönyv, ISSN 1788-3539)
A Magyar Távirati Iroda története, 1945--1948 / írta Z. Karvalics László és Andreides Gábor ; [... Politikatörténeti Intézet közrem. ...]. – Budapest : Napvilág : MTI, 2006. – 147, [1] p. : ill. ; 20 cm
Az idõ sodrában : az Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményeinek története : az Iparmûvészeti Múzeum Gyûjtõk és kincsek címû kiállításához / [szerk. Pataki Judit] ; [a tanulm. szerzõi: Ács Piroska, Horváth Hilda, Vámos-Lovay Zsuzsanna]. – [Budapest] : Iparmûvészeti Múzeum, 2006. – 194 p. : ill. ; 33 cm
Az UV villamosok : ötven év parádé, 1956--2006 / [szerk. Hajnal Gergely] ; [írták Bagosi Attila et al.]. – Budapest : Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület, 2006. – 191 p. : ill. ; 25x27 cm
Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar fõutcája. – Budapest : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2006. – 151 p. : ill. ; 24 cm
Budapest templomai : Rákosmente, XVII. kerület / [szerzõk Fabó Beáta et al.] ; ; [a fotókat kész. Keszegh István...] ; [közread. a] Budapesti Városvédõ Egyesület. – [Budapest] : Bp. Városvédõ Egyes., [2006].– 60 p. : ill. ; 21 cm. – (Templomtörténeti sorozat ; 5.)
Buzás Kálmán: A Conti kápolna története. – Budapest : Pataky Mûvelõdési Központ, 2006. – 32 p. : ill. ; 25 cm. – (Kõbányai füzetek)
Csathó Kálmán (1881--1964): Izzó levegõben : emlékek a régi Nemzeti Színházról / Csathó Kálmán ; [szerk. és az elõszót írta Gajdó Tamás]. – Budapest : Palatinus, 2006. – 360 p., 28 t. : ill. ; 25 cm
Csepeliek \\\\\\\'56-ról : visszaemlékezések, fényképek, dokumentumok, irodalmi és képzõmûvészeti alkotások, pályamunkák / [szerk.] Bárány Tibor, Bolla Dezsõ. – Budapest-Csepel : Budapest-Csepel Önkormányzatának \\\\\\\'56-os Emlékbizottsága, 2006. – 397 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Déry Attila (1954-):Terézváros – Erzsébetváros: VI.–VII. kerület. – [Budapest] : Terc, cop. 2006. – 706 p. : ill. ; 30 cm. – (Budapest építészeti topográfia ; 3.)
Dezsõ Tamás: Józsefváros = Joseph town / [fképek, elõszó] Dezsõ Tamás ; [ford. Farkas Ákos] ; [kiad. Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatala]. – [Budapest] : Városháza, cop. 2006. – 93 p. : ill. ; 24 cm
Eörsi László (1955-): Angyalföld 1956 : emberek, sorsok, emlékek / Eörsi László, Juhász Katalin, Szabó Ivett. – Budapest : Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény : 1956-os Intézet : Sprint Kft., 2006. – 108 p. : ill. ; 23 cm
Festõi Ferencváros / írta Gönczi Ambrus, Várnai Vera, Winkelmayer Zoltán. – Budapest : Ráday Könyvesház, 2006. – 138 p. : ill., fõként színes ; 30 cm. – (Ferencváros képi ábrázolásokon).
Gráberné Bõsze Klára: A Veres Pálné Gimnázium története. 1. köt.Az Országos Nõképzõ Egyesület tanintézetei és a leánygimnázium, 1869/70 - 1947/48. – Budapest : Veres Pálné Gimnázium, 2006. – 377 p., 9 t. : ill. ; 24 cm. – (Schola-Orbis magyar iskolatörténeti adattár ; 1.)
Hegedûs Katalin: A 150 éves Eötvös József Gimnázium története : az iskolaépület története. – [Budapest] : Reáltanoda Alapítvány, 2006. – 309 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ilonka Mária: A Holdig pislákoló fény : az izzólámpa és az Egyesült Izzó Rt. születése. – Budapest : Novella, 2006. – 158 p. : ill. ; 19 cm
In memoriam Újpest 1956 / [írta és vál. Kadlecovits Géza]. – [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. – 127 p. : ill. ; 25 cm
Kemény Mária: A Szent István-bazilika : egy templomépítés története. – Budapest : Terc K., 2006. – 72 p. : ill., színes
Kerületünk épített világa : Budapest XVI. kerülete / Lantos Antal, Tóth Miklós, Szémann Richárd. – Budapest : Máyer Ny. és Kvk., 2006. – 303 p. : ill. ; 33 cm
Kocsis János Balázs (1971-): Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között : a döntéshozatali mechanizmus és a fejlesztések társadalmi háttere. – Budapest : Napvilág, 2006. – 167 p. ; 21 cm. – (Critica, ISSN 1587-6128)
Mach András: Zuglói capriccio. – [Budapest] : Flaccus, 2006. – 111, [1] p. : ill. ; 20 cm. – [Visszaemlékezés]
Palasik Mária (1957-): A mûegyetemisták odüsszeiája, 1944-1946. – Budapest : Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2006. – 268 p. : ill. ; 29 cm
Pesti srácok : [portrék 1956-ból] / [szerk. Eörsi László] ; [kiad. a] Stencil Kulturális Alapítvány. – Budapest : Stencil Kult. Alapítvány, 2006. – 287 p. : ill. ; 18 cm
Pilinyi Péter (1942--2005). Józsefváros története : 1928--1948 / Pilinyi Péter ; [kiad. a Budapest Fõváros Józsefvárosi Önkormányzat]. – Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2006. – 88 p. : ill. ; 25 cm
Pruzsinszky József: Budapest tisztviselõtelepi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom / [közread. ... az Egyházközség Képviselõtestülete]. – Budapest : Vargha M. P. : Bp. Tisztviselõtelepi Magyarok Nagyasszonya Egyházközs. Képviselõtest., 2006. – 15 p. : ill. ; 21 cm
Rákoskeresztúri emlékkönyv / Tóth Péter összeállításában. – Budapest : XVII. ker. Önkormányzat, 2006. – 83 p. : ill. ; 23 cm
Radványi Orsolya: Térey Gábor, 1864--1927 : egy konzervatív újító a Szépmûvészeti Múzeumban. – Budapest : Szépmûvészeti Múz., 2006. – 435 p. : ill. ; 24 cm
Rózsadomb és vidéke tegnap és ma / ... írta és fényképezte Csákányi Lajos ; mai fotók: Götze Krisztina. – [Budapest] : C+S BT, [2006]. – 152 p. : ill. ; 21 cm
Salamin András (1944-): Hegyvidéki utcanév-lexikon. – Budapest : Infotop Kft., 2006. – 100 p. : ill. ; 28 cm. – (Hegyvidékünk gyöngyszemei ; 10.)
Sárközi Mátyás (1937-): A Király utcán végestelen-végig. – Budapest : Kortárs, 2006. – 91 p. : ill. ; 20 cm. – (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Séták a zsidónegyedben = Walks in the Jewish quarter / [fényképezte ... Kapolka Gábor] ; [szerk. ... Várnai Vera] – Budapest : Vince K., 2006. – 231 p. : ill. ; 13x13 cm.
Szabó István, R.: Bartók Béla Rákoskeresztúron. – Budapest : Erdõs Renée Ház, 2006. – 119 p. : ill. ; 19 cm. – (Rákosmenti helytörténeti füzetek / Erdõs Renée Ház ; 4/1. ksz.)
Tabán egykor és ma / [írta és összeáll. Vecsey András] ; [elõszó Buzinkay Géza] ; [fényképek Götze Krisztina, ... Grexa Gyula]. – [Budapest] : C+S, [2006]. – 144 p. : ill. ; 21 cm
Tekes Sándorné: Két magyar gavallér Lõrincen. – Budapest : XVIII. kerület Pestszentlõrinc - Pestszentimre Önkormányzata : Bp. XVIII. Ker. Pedagógiai Int. és Helytörténeti Gyûjtemény, [2006]. – 22 p. : ill. ; 23 cm
Terei György: Kána falu Árpád-kori temploma és temetõje : Budapest, XI. kerület, Kõérberek-Tóváros. – Budapest : [KÖH], 2006. – 16 p. : ill. ; 17 cm. – (Régészeti értékeink ; 16.)
Thaler Tamás: Budavár és Víziváros / [fotók:] Thaler Tamás, [szöveg:] Koltai András. – [Budapest] : Anno, [2006]. – 96 p. : ill. ; 29 cm
Ungváriné Köcse Jolán (1940-): Szülõföldünk Zugló : krónika és vallomás / Ungváriné Köcse Jolán ; [... I. részét írta Ungvári Gyula]. – Budapest : Simon K., 2006. – 349 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm.
Várfok Galéria, 1990--2005 / [szerk. ... Entz Sarolta, Fekete-Horváth Erika, Jánosi-Halász Rita] ; [szerzõi ...: Készman József, Pataki Gábor, Spengler Katalin]. – [Budapest] : Várfok Galéria, cop. 2006. – 156 p. : ill. ; 21x26 cmBudapest történetének
válogatott bibliográfiája (2005)


Összeállította: Gali Ágnes

A fõváros


Aquincumi Füzetek 11. Aquincum : A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2004-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2004 / [szerk. Zsidi Paula]. - Budapest : BTM, 2005. -- 255 [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Aquincumi füzetek ; 11.)

Bécs - Budapest : mûszaki haladás és városfejlõdés a 19. században / szerk. Peter Csendes és Sipos András. -- Budapest : Budapest Fõváros Levéltára ; Bécs : Osztrák Életrajzi Lexikon és Életrajzi Dokumentáció Intézete : Bécsi Városi és Tartományi Levéltár, 2005. - 271 p. : ill. ; 24 cm

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkõmûvesség. - [Budapest] : Szerzõ : Argumentum, 2005. - 314 p. : ill. ; 24 cm

Budapest mûszaki útmutatója / szerk. Edvi Illés Aladár. - Budapest : Terc kft., 2005. - 606 p. : ill. ; 25 cm. - A könyv az 1896-ban a Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt.-nél megjelent mû reprint kiadása

Budapesti helytörténeti emlékkönyv / [szerk. Gábriel Tibor] ; [adattárat összeáll. Szöllõsy Marianne]. - Budapest : Budapesti Honismereti Társaság., 2005. - 238 p. : ill. ; 21 cm

Budapest téridõben / szöveg: Pusztai Ervin ; fotók: Visontay Péter. - Budapest : Enciklopédia, 2005. - 143 p. : ill. ; 26 cm + 1. t.fol

Czeizing Lajos (1922-1985): Veduták = Views = Vues = Veduten / Czeizing Lajos ; [képeket vál. és a bevezetõt írta Gera Mihály]. – [Budapest] : Városháza, cop. 2005. - [6], 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek)

Déry Attila: Pest története és mûvészete . - [Budapest] : Terc, cop. 2005. - 213 p. : ill. ; 30 cm. - (Budapest építészeti topográfia ; 1.)

Fényi Tibor: Róth Miksa üvegfestményei : a historizmustól a szecesszióig / Fényi Tibor. - Budapest : Róth Miksa Emlékház, 2005 - 109 p. : ill., színes ; 30 cm

Ferkai András: Lakótelepek. - Budapest : Városháza K., 2005. - 78 p. : ill. ; 21 cm. -( A mi Budapestünk ; 40.)
Gál László: Csak a szépre...
: budapesti élet-képek az 1950-60-as évekbõl / Gál László. - Budapest : Fekete Sas, 2005. – 223 p. : ill. ; 29 cm

Habsburg Mária, Mohács özvegye : a királyné és udvara, 1521-1531 : Budapesti Történeti Múzeum, 2005. szeptember 30 - 2006. január 9. : Slovenská národná galéria, 2006. február 2 - április 30. / [a katalógust szerk. Réthelyi Orsolya et al.] ; [... szerzõi Basics Beatrix et al.]. - Budapest : BTM, 2005. - 295 p. : ill. ; 29 cm

Kelényi György: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. században : hatalom és reprezentáció : a hivatalos építészet formaváltozásai. - Budapest : Akadémiai K., 2005. - 98 p., [42] t. : ill. ; 24 cm. - (Mûvészettörténeti füzetek ; 28.)

Kincsek a város alatt : Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989--2004 : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2005. május 27 - augusztus 20. / [... szerk. Zsidi Paula]. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2005. - 208 p. : ill. ; 29 cm

A közmûvelõdés házai Budapesten 3. / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2005. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek), megjelent könyv és cd formátumban

Saly Noémi (1956-): Törzskávéházamból zenés kávéházba : séta a budapesti körutakon. - Budapest : Osiris, 2005. - 263 p. : ill. ; 22 cm

Szatmári Gizella: Emlékjelek / [a fképeket Barka Gábor kész.]. - Budapest : Városháza, 2005. - 79 p. : ill. ; 21 cm. -- (A mi Budapestünk)

Tanulmányok Budapest múltjából 32. / [szerk. F. Romhányi Beatrix]. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2004--2005. - 297 p. : ill. ; 24 cm

Tóth Árpád: Önszervezõ polgárok : A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. - Budapest : L´Harmattan, 2005. - 295 p. : ill. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén)

Ungváry Krisztián (1969-): Budapest ostroma / [a térkmell. Mihályi Balázs munkája]. - 5. átdolg. kiad. - Budapest : Corvina, 2005. - 349 p. : ill. ; 25 cm + 1 térk. (1 t.fol.). - (Faktum)

Vadas József (1946-): Budapest építészete : történelmi séták / [a felvételeket kész. Baric Imre et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2005. - [32] p. : ill. ; 24 cm

Zsolnay épületkerámiák Budapesten = Zsolnay architectural ceramics in Budapest / Mattyasovszky Zsolnay Tamás, Vécsey Esther, Vízy László ; [fényképezte Mattyasovszky Zsolnai Tamás]. – Budapest : Nemzeti Tankönyvk., 2005. - 207 p. : ill., fõként színes ; 34 cm


A kerületek


60. évforduló : Jedlik Ányos Gimnázium : jubileumi évkönyv : [1945--2005] / [szerk. Krassói Kornélia]. – Budapest : Jedlik Á. Gimnázium, 2005. - 180 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm

80 év emlékei a Baross Gábor Általános Iskolában / [szerk. Monostoriné Szeleczky Gabriella] ; [mtársak: Brányi Ágnes et al.] ; [közread. a] Baross Gábor Általános Iskola. - Budapest : Baross Gábor Ált. Isk., [2005]. - 152 p. : ill. ; 21 cm

Alternatív gondolatok a régi pesti zsidónegyedrõl : az Óvás Egyesület konferenciája : Budapest, Mûcsarnok, 2004. október 26. / […szerk. Ágoston László et al.]. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2005. - 92 p. ; 24 cm

Antall Péter: II. kerület : a természet és történelem ölelkezésében / [fotó Antall Péter] ; [... bev. R. Várkonyi Ágnes]. – [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. – 93, [3] p. : ill. ; 34 cm

Bevilaqua Borsody Béla (1885-1962): A Víziváros / szerk. és a bev. tanulmányt írta Buza Péter ; ... közrem. Saly Noémi ; ... képanyagát vál. és szerk. Nagy Zita. - Budapest : Budapesti Városvédõ Egyesület : Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2005. - 577 p., [32] t. : ill. ; 24 cm

Bolla Dezsõ: Csepel 1956 : [tények és dokumentumok]. - 2. kiad. - Budapest-Csepel : Budapest-Csepel Önkormányzatának 56-os Emlékbizottsága, 2005. - 85 p. : ill. ; 30 cm

Bónis Ferenc (1932-): A Budapesti Filharmóniai Társaság százötven esztendeje : 1853-2003. - [Bp.] : Budapesti Filharmóniai Társ. : Balassi, [2005]. - 205, [2] p. : ill. ; 32 cm + 1 mell. (8 p.), 1 CD-ROM

Budapest téridõben / szöveg: Pusztai Ervin ; fotók: Visontay Péter. - Budapest : Enciklopédia, 2005. - 143 p. : ill. ; 26 cm + 1. t.fol.

A budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium 50 éves jubileumi évkönyve, 1955-2005 / [... szerk. Ágoston Klára et al.]. - Budapest : Móricz Zs. Gimnázium, 2005. - 240 p. : ill., részben színes ; 30 cm

Buzás Kálmán: Volt egyszer egy kaszinó : Rekviem egy épületért. – Budapest : Pataky Mûvelõdési Központ, 2005. - 32 p. : ill. ; 25 cm. – (Kõbányai füzetek)

Buzinkay Géza (1941-): Iskola a lovagvárban : a budai Toldy Ferenc Gimnázium 150 éve. - Budapest : Toldy F. Gimnázium, 2005. – 235 p. : ill. ; 24 cm

Déry Attila (1954-): Belváros–Lipótváros : V. kerület / Déry Attila. – [Budapest] : Terc, cop. 2005. - 420 p. : ill. ; 30 cm. - (Budapest építészeti topográfia ; 2.)

Dokumentumok a Magyar Iparmûvészeti Egyetem történetébõl, 1880--1904 / összeáll. Zsidi Vilmos ; a Magyar Iparmûvészeti Egyetem Levéltárának kiadványa ; [kiad. ... a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar]. – [Keszthely] : VE GMK, 2005. - 234, [20] p. : ill. ; 24 cm

Droppánné Debreczeni Éva: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története : különös tekintettel a könyvtári gyûjtemény alakulására / Droppánné Debreczeni Éva. – 2. jav. kiad. Budapest : OPKM, 2005-. - 21 cm. - 1.köt., 1877-1933. - 2005. - 147 p. : ill.

Erzsébet-kilátó / Majtényi György, Szatucsek Zoltán ; [a Felújítás c. fejezetet Balázs Attila írta]. - 2. jav., bõv. kiad. - Budapest : Tarsoly K., 2005. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák)

Ferencváros metszeteken 2. = Ferencváros in prints / szerk. és írta ... Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, 2005. - 103 p. : ill. ; 25 cm. - (Ferencváros képi ábrázolásokon)

Gábor Eszter: Andrássy út / [a fképeket Hajdú József és Sztraka Ferenc ... kész.]. - Budapest : Városháza, 2005. -- 69 p. : ill. ; 21 cm. - (A mi Budapestünk)

Gál Éva: Margitsziget / [fotó: Mayer Ferenc et al. kész.]. - [Budapest] : Városháza, 2005. - 59, [1] p. : ill. ; 21 cm

Gáll Imre (1909-): A budapesti Duna-hidak. - Bõv. átdolg. kiad. - Budapest : Hídépítõ Rt., 2005. - 207 p. : ill. ; 31 cm

Gulay István (1946-): A Biarritz : évek, vendégek, étkek / [szöveg: Gulay István, Juhász Gyula, Zeke Gyula] ; [fotók: Frankl Aliona, Müller László]. – Budapest : Biarritz K., cop. 2005. - 121, [2] p. : ill. ; 29 cm

Gyöngyössy Márton (1972-): Országyûlési és önkormányzati választások Rákosmentén : 1920-1944. - Budapest : Erdõs Renée Ház, 2005. -- 65, [1] p. : ill. ; 19 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek ; 3/1.)

Hajnal László Endre: Városképek : Berriat (Grenoble) és Terézváros (Budapest) : 2004. november 30 – 2005. április 10. = Un air de famille / [fotók Hajnal László Endre, Michel Gasarian] ; [a kiállítást rend. és a katalógust írta Szántó Diána, Komjáthy Zsuzsanna, Udvarhelyi Éva Tessza]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2005. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Kamarakiállítások ; 12.)

Hallássérültek Budapesti Tanintézete : jubileumi évkönyv, 1890-2005 / [szerk. Boda Mária, Réber Anikó] ; [... a fképeket Réber Anikó kész.]. – [Budapest] : Hallássérültek Budapesti Tanintézete, 2005. - 79 p. : ill. ; 20 cm

Jubileumi évkönyv, 1885-2005 : 120 éves a Tûzoltó utcai Gyermekklinika, a volt Fehér Kereszt Gyermekkórház / [... szerk. Fekete György ] ; [összeáll. Sólyom János et al]. - Budapest : Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. Gyermekklinika, 2005. - 236 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kádár József: Kõbányai téglagyárak / Kádár József. - Budapest : Új Mandátum K., 2005. - 142 p. : ill. : 20 cm
Kalmár Lajos: A Dohány utcai Zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei / [fotó:] Kalmár Lajos ; [szöveg:] Deutsch Gábor, Faragó Vera. – Pécs : Alexandra, 2005. - 157, [3] p. : ill. ; 29 cm

Kormos Péter: Budapest zsinagógái / fényképeket Kormos Péter, Villányi András kész. ; szöveg: Raj Tamás ; [szerk. Villányi András]. - Bp. : Villányi, 2005. - 153 p. [2] t. : ill. ; 30 cm

A közmûvelõdés házai Budapesten 3. / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2005. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek)

A látható kincs : az ötvenöt éves bank = Visible treasures : the fiftyfive year old bank / [szerk. Rubovszky Éva] ; [a katalógus szerzõi Bellák Gábor et al.]. - [Budapest] : [MKB Bank], cop. 2005. –-343 p. : ill., színes ; 31 cm

Lõkös Margit, K.: Pesterzsébeti képeskönyv : Gí fotói / [... ford. Bardócz László, Follinus Anna, Székely Ildikó]. - [Budapest] : Pesterzsébet Önkormányzata, 2005. - 103, [1] p. : ill. ; 30 cm

N. Kósa Judit: A régi budapesti zsidónegyed / [szöveg: N. Kósa Judit] ; [képek: Baric Imre ... et al.]. - [Budapest] : Corvina, [2005]. - [32] p. : ill. ; 24 cm

A Nemzeti Zenede / Tari Lujza [et al.] ; [szerk. Tari Lujza, Sz. Farkas Márta]. - Budapest : Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Budapesti Tanárképzõ Intézete, 2005, - 379 p. : ill. ; 25 cm

Óbuda ostroma 1944-1945 / [fõszerk. Balázs Sándor ; szerk. közrem. Újj Írisz et al.]. - Budapest : Óbudai Múzeum, 2005. - 231 p. : ill., részben színes + térk. -(Helytörténeti füzetek ; 10/2.)

Palasik Mária: Zugló : hetvenéves Budapest XIV. kerülete / [közread. a Herminamezõ Polgári Köre] Budapest : Herminamezõ Polgári Köre, 2005. - 171, [1] p. : ill. ; 21 cm

Rosch Gábor: Hegyvidéki épületek : a XII. kerület középületei, iskolái, kórházai, szállodái, templomai : várostörténeti írások, 1997-2003 / [... írta és fotóanyagát kész.] Rosch Gábor. - Budapest : Hegyvidék LapK., 2005. - 168 p. : ill. ; 28 cm

Schrammel Zoltán: Könyves Kálmán Gimnázium, Újpest 1905--2005 / [... szerzõje és szerk. Schrammel Zoltán]. – Budapest : N. J. Pro Homine, 2005. - 16, [1] p. : ill. ; 17 cm. - (Könyves kincsek)

Szelepcsényi Sándor: Rákoskert története. - 2., bõv. kiad. - [Budapest] : [Szelepcsényi S.], 2005. - 224 p. : ill. ; 21 cm

A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai / [szerk. Koltai András] ; [írták Koltai András et al.] ; [fényképezte Hávor Csilla, Takách Ágnes]. - Budapest : Budapest-felsõvízivárosi Szt. Anna Plébánia, 2005. - 176 p. : ill. ; 29 cm

A Szent László (Pestszentlõrinc, Havanna lakótelep) Templom-plébánia története : [1935-2005] / [szerk. Nagy Károly et al.]. – Budapest : Szt. László Templom-plébánia, 2005. - 169, [3] p., [8] t. : ill. ; 24 cm

Szobrok és emléktáblák Újpesten / [írta és összeáll. Kadlecovits Géza] ; [a fotókat Bleicher Imre kész.]. - Budapest Újpesti Városvédõ Egyesület, cop. 2004. - 171 p. : ill. ; 21 cm

Tekes Sándorné Zsebõk Nelli: Ez volt a múlt : Pestszentlõrinc 1944. november - 1945. július ; A II. világháború áldozatai : Pestszentlõrinc - Pestszentimre. -- Budapest : XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata : XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény, 2005. - 71 p. : ill. ; 24 cm

Az Újpesti Városvédõ Egyesület története / [írta és szerk. Kadlecovits Géza]. - [Budapest] : Újpesti Városvédõ Egyes., cop. 2005. --175 p. : ill. ; 24 cm

Ungváry Jenõ: A régi és az új Kõbánya képei. - Budapest-Kõbánya : Vexillum, 2005. - 128 p. : ill. : 30 cm

Uram, a Te szemeid e házra nézzenek : 100 éves a Budapesti Fasori Evangélikus templom / [szerk. Gálos Miklós]. - Budapest : Budapesti Fasori Egyházközség Presbitériuma, 2005. - 84 p. : ill., fõként színes ; 24 cm

Üdvözlet Rákospalotáról és Pestújhelyrõl : Régi rákospalotai és pestújhelyi képeslapok, 1899--1945 / vál. és magyarázatokkal ellátta Mojzes Ildikó. – [Budapest] : Rákospalotai Múzeum, 2005. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm

Vásárcsarnok - minõségét korlátlan ideig megõrzi : [... Ernst Múzeum, ... 2005. november 30 - 2006. január 1.] = Market hall - expiration date: to be determined / [... szerk. Allan Siegel, Uhl Gabriella]. -- Budapest : Ernst Múz., 2005. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm

Vízy László: Lipót-emlékek a Belváros-Lipótvárosban / [fotók: Vízy László, Tóth Zsuzsanna]. - Budapest : Aranytíz Mûv. Ház : Bp. Városvédõ Egyesület, 2005. - 47 p. : ill. ; 17x24 cm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest történetének
válogatott bibliográfiája (2004)


Összeállította: Gali Ágnes

A fõváros


Ágai Adolf 1836-1916): Utazás Pestrõl - Budapestre, 1843-1907 : rajzok és emlékek a magyar fõváros utolsó 65 esztendejébõl / írta Porzó (Ágai Adolf) ; képeit rajz. Bér Dezsõ [et al.]. – Budapest : Fekete Sas, 2004. – 446 p., [32] t. fol : ill.

Aquincumi Füzetek 10. Aquincum : A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2003–ban = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2003 / [szerk. Zsidi Paula]. – Budapest : BTM, 2004. – 212 p. : ill. ; 24 cm. – (Aquincumi füzetek ; 10.)

Az áttörés kora : Bécs és Budapest a historizmus és az avantgard között, (1873-1920) : Klimt, Schiele Kokoschka és a dualizmus mûvészete címû kiállítás tanulmánykötete / [... összeáll. és szerk. F. Dózsa Katalin] ; [fotó: Bakos Ágnes et al.]. – Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, cop. 2004. – 508 p. : ill. ; 28 cm

Budapest, a kávéváros szerk. Zeke Gyula ; [szerzõk Kosztolányi Dezsõ et al.]. – [Budapest] : Budapest Fõváros Levéltára, 2004. – ; 23 cm. – (Budapesti Negyed XII. évf. 1-2. szám – a IV. évf. 2-3. szám újrakiadása)

Budapest teljes utcanévlexikona / szerk. Ráday Mihály ; [az adattárat összeáll. Mészáros György] ; [az utcanévtörténeteket Buza Péter és Prusinszki István írta]. – [Budapest] : Sprinter K., [2004]. – 592 p. ; 24 cm

Czigány György: Képes krónikás, Budapest / [írta ... Czigány György] ; [akvarellek ... Gyenes Péter, Karli László] ; [rajzok ... Tóth Ferenc]. – Gyõr : Repro 2000 Bt., 2004. – 179 p. : ill.

A fõváros régisége, 1780-1873 ; Közterek és magánterek, 1873-1940 : állandó várostörténeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában / szerk. Rostás Péter, Erdei Gyöngyi ; [... szerzõi Aczél Eszter Krisztina et al.]. – Budapest : BTM, 2004. – 130 p. : ill. ; 23 cm.

Hétköznapok és vallásos élet a rézkor végén : A Baden-kultúra 5000 éves emlékei Budapesten : A Budapesti Történeti Múzeum idõszaki kiállítása: 2004. december – 2005. március / szerk. Endrõdi Anna. – Budapest : BTM, 2004. – 71 p. : ill. ; 24 cm

Hunfalvy János (1820-1888): Budapest és környéke : eredeti képekben / a történelmi és helyirati szöveget írta Hunfalvy János ; rajz. Rohbock Lajos. – [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. – [4], 243 p., [28] fol. : ill. ; 25 cm. – Az 1859-ben Budapesten, Lauffer és Stolp kiadásában megjelent mû hasonmása

Kenyeret, de rózsát is akarunk! : Budapesti séta térben és idõben - nõi szemmel / [összeáll. Holló Szilvia Andrea]. – [Budapest] : Nõk a Valódi Esélyegyenlõségért Alapítvány, [2004]. – 32 p. : ill. ; 21 cm

Klösz György, Lugosi Lugó László: Budapest, 1900, 2000 / [elõszó: Esterházy Péter] ; [ford. Hegyi Júlia] ; [képleírások: Ritoók Pál]. – Budapest : Vince K., 2001 [!2004]

Kósa Judit, N.: Lelõhely. – [Budapest] : Városháza, [2004]. – 211, [4] p. : ill. ; 24 cm. – (Az én Budapestem)
Körner Zsuzsa, Nagy Márta: A városrendezési szabályozások története Magyarországon / mtársak Bányai Judit és Tábori Attila. – [Budapest] : Mûegyetemi K., 2004. – 147 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. – (Urbanisztikai füzetek)

Körner Zsuzsa: A telepszerû lakásépítés története Magyarországon, 1850-1945. – Budapest : Terc, cop. 2004. – 195 p. : ill. ; 24 cm. – (Urbanisztikai füzetek ; 3.)

Kõrösi Zoltán: Budapest, nõváros / [... Czabán György fényképeivel ...]. – Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2004. – 220 p. : ill. ; 22 cm

Lukacs, John (1924-): Budapest, 1900 : a város és kultúrája / [ford. Mészáros Klára]. – Budapest : Európa, 2004, cop. 1991. – 231, X, 236 p., XXXII t. : ill. ; 24 cm
Mariazell és Magyarország : egy zarándokhely emlékezete : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2004. május 28 - szeptember 12. / [a katalógust szerk. Farbaky Péter és Serfõzõ Szabolcs] ; [mtársa Prékopa Ágnes] ; [a mutatókat összeáll. Ács Pál] ; [... szerzõi Barna Gábor et al.]. – Budapest : BTM, 2004. – 556 p. : ill., fõként színes ; 30 cm.

Orvoslás Aquincumban : Idõszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban 2004. május 22 – október 31. / [szerk. Zsidi Paula]. – Budapest : BTM Aquincumi Múzeum, 2004. – 40 p. : ill. ; 16x24 cm

Pest-budai útikönyvek / szerk. Torda István ; [szerzõk: Gaal György et al.]. – [Budapest] : Budapest Fõváros Levéltára, 2004. – ; 23 cm. – (Budapesti Negyed XII. évf. 3. szám)

Preisich Gábor (1909-1998): Budapest városépítésének története : Buda visszavételétõl a II. világháború végéig. – 2. átd. kiad. – Budapest : Terc, cop. 2004. – 379 p. : ill. ; 23x25

Prohászka László (1953-): Szoborhistóriák / [fotók Barka Gábor et al.]. – Bõv. és átd. kiad. – Budapest : Városháza, 2004. – 243, [3] p. : ill. ; 24 cm

Szegõ Dóra, Szegõ György: Zsinagógák/ [a fképeket Szegõ Dóra et al. kész.]. –Budapest : Városháza, 2004. – 85 p. : ill. ; 21 cm. – (A mi Budapestünk)

Társasélet Pesten és Budán / szerk. Gerõ András, Mihancsik Zsófia ; [szerzõk Fábri Anna et al.]. – [Budapest] : Budapest Fõváros Levéltára, 2004. – 456 p. : ill. ; 23 cm. – (Budapesti Negyed XII. évf. 4. szám)

Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére / szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. – [Budapest] : BTM : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Tört. Tansz., [2004]. – 460 p. : ill. ; 29 cm. – (Monumenta historica Budapestinensia ; 14.)

Várnai Vera: Festõi Budapest : grafikák és festmények a reformkortól napjainkig / [a felvételeket Bakos Ágnes és Tihanyi Bence kész.] ; [térkép Felvidéki András és Kiss István]. – Budapest : Corvina, 2004. – 187 p. : ill. ; 30 cm


A kerületek110 év : múlt és jelen a Fõvárosi Beszédjavító Intézetben / [szerk. Murárik Ferencné et al.] ; [szerzõk: Baloghné Ebner Orsolya et al.]. – Budapest : Fõvárosi Beszédjavító Intézet, 2004. – 173 p. : ill. ; 24 cm

Auf den Spuren der Vergangenheit : Soroksárer Treffen Göppingen, Nürtingen, Herrenberg, 7-9. Mai 2004 : Dokumentation / Red. ... Georg Köber ; Übers. ... Traurig Lõrinc ; Bilder: U. und G. Köber = A múlt nyomában : Soroksári Találkozó : dokumentáció, emlékkönyv. – [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]

Ávedik Lukács (1847-1909): Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája / [szerk. és az utóhangot írta Issekutz Sarolta]. – Hasonmás kiad. – Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2004. – [10], 320, CXXXVI, [10] p. : ill. ; 23 cm. – (Erdélyi örmény múzeum ; 9.). – Eredeti kiadása: Szamosujvártt : Aurora, 1896.

Bartos Mihály: Hit-Remény-Szeretet : szimbólumok a Budafok-felsõvárosi temetõben / [fotó: Bartos Mihály]. – Budafok : Savoyai Jenõ Asztaltársaság, 2004. – 159 p. : ill. ; 24 cm. – (Lapok Promontor és Tétény történelmébõl = Litterae de historia Promontorii et Theten ; 2.)

Bogyirka Emil: Pesterzsébet elnevezésének változásai a dokumentumok tükrében. – [Budapest] : Pesterzsébeti Múzeum, 2004. – 87 p. : ill. ; 21 cm. – (Pesterzsébeti Múzeum könyvei ; 1.)

Bonta Mária Laura: Rákoscsaba-Újtelep kialakulása és története. – Budapest : Erdõs Renée Ház, 2004. – 67 p. : ill. ; 19 cm. – (Rákosmenti helytörténeti füzetek ; 2/1.).

Budáné Juhász Katalin: Utak, utcák, terek és épületek Erzsébetvárosban / [fképek. Kopp Antal]. – [Budapest] : Erzsébetváros Önkormányzata, cop. 2004. – 150 p. : ill. ; 24 cm

Buza Péter (1942-: Kapukilincsek / fotó: Faragó István. – Budapest : Tandem Grafikai Stúdió, [2004]. – 143 p. : ill. ; 13 cm. – (Anno)

Campus Budapest : univerzitás a város szövetében / írta Csordás Lajos, Locsmándi Gábor, Vargha Mihály ; fotók: Ágg Károly, Szikszay Ágnes ; szerk. Buza Péter. – Budapest : Budapesti Városvédõ Egyesület, 2004. – 123, [1] p. : ill. ; 26 cm

Dalos László: Az én Erzsébetem. – [Budapest] : Pesterzsébeti Múzeum, 2004. – 151, [1] p., [3] t. : ill. ; 21 cm. – (Pesterzsébeti Múzeum könyvei ; 2.)
Egy évszázad a Kossuth Lajos Általános Iskolában : [1904- 2004] / [szerk. Szabados Mónika, Rákosné Varga Edit]. – Budapest : EFO K., [2004]. – 143 p. : ill. ; 24 cm

Évkönyv, 1954-2004 : Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközép- és Szakiskola / [szerk. Sági Zenina]. – Budapest : Erzsébet Királyné Szolg. és Keresk. Szakközép és Szakisk., 2004. – 44, [1] p., [2] t. : ill. ; 21 cm

Frank Gabriella: A lõrinci zsidóság története. – Budapest : Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjt., 2004. – 46, 107 p., [24] t.fol. : ill. ; 24 cm

A Fõvárosi Képtár története és gyûjteménye 1945-2003 / [szerk. Sasvári Edit, Fitz Péter] ; [szövegek Fitz Péter, Földes Emília, Mattyasovszky Péter]. – Budapest : Fõvárosi Képtár-Kiscelli Múzeum, 2003. – (Fõvárosi Képtár katalógusai ; 125.)

Gavlik István, Pilinyi Péter: Józsefvárosi séták / [fotók Garay János Tamás et al.]. – Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2004-. – ill. ; 20 cm

Hegyvidéki vendéglátás / [... vál. és szerk.] Müllner Jenõ ; [Ráday Mihály elõszavával]. – Budapest : Hegyvidék Lapk., 2004. –136 p. : ill. ; 28 cm

Hidasi Gyula (1936-2005): Minden fogra (FOK-ra) emlékszem : visszaemlékezések a budapesti orvosegyetem Fogorvostudományi Kara öt évtizedének történetére. – [Budapest] : [SOTE FOK], [2004] – 8 p. : ill. ; 27 cm

Így éltük meg ... : 20 éves a csepeli Általános Mûvelõdési Központ / [... szerzõi: Árvainé Komornik Katalin et al.] ; [szerk. Kovács László]. – Budapest : Nagy I. Ált. Mûvel. Közp., 2004. – 69 p. : ill. ; 29 cm

Iskolakönyv : 25 éves a Bárczi Géza Általános Iskola / [fõszerk. Koppány Péter] ; [szerkbiz. ... Barcza László et al.]. – [Budapest] : Novella, [2004]. – 240 p. : ill. ; 24 cm

Kalakán László : A Svábhegy és környéke története 1944-1945-ben. – Budapest : Tarsoly K., 2004. – 63 p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidéki históriák)

Katsányi Sándor: A fõváros könyvtárának története 1945-ig – Budapest : Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2004.– 420 p. : ill., 120 fotó ; 24 cm

Kispesti Krónika 2004/1 / [szerzõi Siklós Zsuzsa et al.] ; [szerk. Buza Péter]; [szerkbiz. Gaál Károlyné Varjú Vilma et al.]. – [Budapest] : Kolónia Kispest
Helytörténeti és Helyismereti Közalapítvány, [2004]. – 48 p. : ill.; 21 cm. – (Kispesti Krónika I. évfolyam 1. szám)

Lantos Antal : Rákosszentmihály születésének okleveles emlékei – Budapest : XVI. ker. Önkormányzat, 2004. – 92 p. : ill. ; 24 cm. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek ; 6.)

Maderspach „Lánchíd” – Egy elfeledett álom : Új adatok a Lánchíd történetéhez, Maderspach Károly (1791–1849) hídtervezõ és bányamérnök munkássága / […szerzõi: Csikány Tamás et al.]. – Budapest : Lánchíd Kör, 2004. – 58 p. : ill. ; 21 cm. – (Lánchíd Köri Füzetek ; 4.)

A példa ereje Budapesten : Europa Nostra díjas budapesti építészeti alkotások / [kész. Baliga Kornél et al.] ; [fotók: Ágg Károly et al.]. – [Budapest] : Budapesti Városvédõ Egyesület, 2004. – 59, [1] p. : ill. ; 20 cm

A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyve / [... összeáll. Kökény Sándorné]: – [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., 2004. – 347 p. : ill. ; 21 cm. – (Pesterzsébeti Múzeum könyvei ; 3.)

Pilinyi Péter : Józsefváros története, 1718-1848. – 2. bõv. kiad. – [Budapest] : Józsefvárosi Önkormányzat, 2004. – 83 p. : ill. ; 25 cm

Pintér Endre : Az Óbudai Szent Alajos Ház és a Segítõ Szûz Mária kápolna története : Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer. – Budapest : Óbudai Múz., 2004. – 80 p. : ill. ; 22 cm. – (Helytörténeti füzetek ; 9/2.) [Borítócím: A szaléziak Óbudán]

Saly Noémi, Bodor Imre : A tabáni Virág Benedek-ház. – [Budapest] : Tabán Társaság Egyesület, 2004. – 30 p. : ill. ; 21 cm. – (Tabáni füzetek ; 1.)

Seressné Döller Márta : Kerületünk egykori malmai. – Budapest : Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2004. – 40 p. : ill. ; 15x21 cm. – (XIII. kerületi helytörténeti füzetek ; 10.)

Szabó Margit : Erzsébet királyné a budai hegyekben. – Budapest : Infotop Kft., 2004. – 32 p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidékünk gyöngyszemei ; 9.)

Szobrok és emléktáblák Újpesten / [írta és összeáll. Kadlecovits Géza] ; [a fotókat Bleicher Imre kész.]. – Budapest : Újpesti Városvédõ Egyesület, cop. 2004. – 171 p. : ill. ; 21 cm

Takács Ferenc (1938-): Mesélõ Mátyásföld. – Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2004. – 124 p. : ill. ; 25 cm. – (Kertvárosi helytörténeti füzetek ; 7.)

Tanulmányok a rákosmenti iskolák történetébõl / Szanyi Dezsõ, Dombóvári Antal, Ádám Ferenc. – Budapest : Erdõs Renée Ház, 2004. – 206, [4] p. : ill. ; 19 cm. – (Rákosmenti helytörténeti füzetek ; 2/2.)

Tóbiás Áron (1927-): Kettészelt égbolt : a Magyar Rádió regénye : emberek - történetek, dokumentumok, 1945-1956. – [Budapest] : Magyar Rádió Közalapítvány, [2004]. – 527, [1] p. ; 24 cm

Újbuda anno : Budapest XI. kerülete régen és ma / [írta és szerk. Seifert Tibor] [ford. Méhész Éva] ; [a fképeket kész. ... Laczkovich László]. – Budapest : XI. ker. Önkormányzat, 2004. – 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest történetének
válogatott bibliográfiája (2003)


Összeállította: Gali Ágnes

A fõváros


Aquincum: a BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2002-ben = excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2002 / [szerk. Zsidi Paula] ; [rajz Málik Éva, et al.] ; [fotó Komjáthy Péter, et al.]. - Budapest : BTM, 2003. - 226 p. : ill. ; 21 cm. - (Aquincumi füzetek ; 9.)

BenceOttó: Látvány körút : Budapest az ezredfordulón / [Hermann Ildi fotóival]. - Budapest : Palatinus, 2003. - 125 p. : ill. ; 22 cm

Budapest Régiségei 37. / szerk. Hanny Erzsébet. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2003. - 317 p. . ill. ; 28 cm

Budapest térképeinek katalógusa / Fabó Beáta, Holló Szilvia Andrea ; [a. ... térkepeket rajz. Kuczogi Zsuzsanna]. - Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2003. - 5 db : ill. ; 24 cm

Dulovits Budapestje : emlékkiállítás a fotómûvész születésének 100. évfordulója alkalmából a Mai Manó Házban, 2003. április-június. - [Budapest] : Hogyf Editio, cop. 2003. - XXXII t. : ill. ; 29 cm

Erdei Gyöngyi: Mûpártoló Budapest : 1873-l933. - Budapest : Városháza, 2003. - 242 p. : ill. ; 25 cm. - (A város arcai)

Heltai Jenõ breviárium - II. / Budapesti Negyed, XI. évf. 1. szám, szerk. Gyõrei Zsolt - Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2003. 307-554 p. ; 24 cm

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emõke: Budapest, az ikerfõváros, 1860-1890 / Buzinkay Géza elõszavával ; [a reprodukciókat … Barka Gábor et al. kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 182, [1] p. : ill. ; 32 cm

Kajetán Endre: Budapest a bûnös város : Budapest szellemi arcképe a polgárosodás folyamatában, 1867-2002. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 95 p. ; 22 cm

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2) / szerk. Mályusz Elemér és Borsa Iván. - Budapest : Arcanum : Magyar Országos Levéltár, 2003. - 1 CD-ROM ; 12 cm

A közmûvelõdés házai Budapesten 2. / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2003. - 193 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek), megjelent könyv formátumban

A másik város / [fotó] Frankl Aliona ; [írta] Zeke Gyula. - Budapest : Kijárat, 2003. - 101, [2] p. : ill. ; 26 cm

Matits Ferenc: Protestáns templomok / [a fényképeket Barka Gábor kész.]. - Budapest : Városháza, 2003. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (A mi Budapestünk)

Noszlopi Németh Péter: Az Árpád-kori Buda nyomai a Pilisben / [dokumentáció: Bradák Károly]. - 2. kiad. - Budapest : Püski, 2003, cop. 1998. - 127 [1] p. : ill. ; 24 cm

Párizs és Budapest a divat tükrében 1750-2003 : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2003. május 30 - szeptember 30. / [a katalógust szerk. F. Dózsa Katalin, Hegyiné Déri Erzsébet] ; közread. Budapesti Történeti Múzeum. - Budapest : BTM, [2003]. - 160 p. : ill. ; 30 cm

Podmaniczky Frigyes : Egy régi gavallér emlékei Válogatás a naplótöredékekbõl : 1824-1844 Memoiren eines alten Kavaliers Eine Auswahl aus den Tagebuchfragmente : 1824-1844 / ford. Kutas Emilné Podmaniczky Márta ; közrem. Tóth Ferenc Tibor. - Budapest : Szépmíves Kmhely, [2003-]. - 21 cm

Prakfalvi Endre : Római katolikus templomok az egyesített fõvárosban. - Budapest :

A régi Magyarország képeslapokon / [az irodalmi szövegeket vál. Domokos Mátyás] ; [az elõszót írta Saly Noémi] ; [a képeket vál. ... Cseh Mária, Szarka Anita] ; [fotózta Néninger Géza, Schertlin Péter]. - Budapest : Osiris, 2003. - 350 p. : ill. ; 31 cm. - (Libri de libris)

Szõke Ágnes : Belvárosi séta : mitológia / [a felvételeket Víg Sándor készítette]. - Budapest: Masszi, 2003. - 71 p.[1] t. folio : ill., fotók ; 24 cm

Tanulmányok Budapest múltjából, 31. / szerk. Holló Szilvia Andrea. - Bp. : Budapesti Történeti Múzeum, 2003. - 478 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapest várostörténeti monográfiái ; 40.)

Vándorutak - múzeumi örökség : tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából / szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit ; [közread. Budapesti Történeti Múzeum]. - Budapest : Archaeolingua, 2003: - 609 p. : ill. ; 28 cm
Városháza, 2003. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (A mi Budapestünk)

A város könyvtárnoka : konferencia Szabó Ervin születésének 125. évfordulója alkalmából : 2002. október 10. / [... szerkesztésében közrem. Horváth Zsolt, Kiss Bori, Sándor Tibor]. - Budapest : Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2003. - 134 p. ; 24 cm. - (A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár közleményei ; 2.)

A kerületek


A XIII. kerület : kezdetektõl napjainkig / [szerzõk: Gellért Lajos, Juhász Katalin, Pappné Võneki Erzsébet]. - Budapest : Sprint, cop. 2003. - 141 p. : ill. ; 35 cm

75 év: képek a Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség életébõl / [fel. szerk. Ittzés Szilvia] ; [képeket vál. Ittzés Szilvia és Schermann Ákos] ; [a ... grafikák Martos Katalin munkái]. - Budapest : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség, 2003. - 95 p. : ill. ; 23 cm

130 éves a budapesti Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola : jubileumi emlékkönyv : iskolatörténet és a 2002/2003-as tanév története / [szerk. Bartháné Boga Ildikó]. - Budapest : Álmos Vezér Gimn. és Ált. Isk., 2003. - 152 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm.

Bakos Rafael : Terézi Kármel : 100 éves a magyar rendtartomány / [...tanulmányt Takács József kész.]. - Budapest : Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 2003. - 188 p. ; 20 cm

A Budai vár [Elektronikus dokumentum] : helytörténeti és építészeti emlékek / szerzõk: Fónagy Zoltán, Magyar Károly, Végh András. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum : Enciklopédia Humana Egyesület, 2003. - 1 CD-ROM ; 12 cm + 2 t.

Buza Péter : A mesterség dicsérete : Parlamenti szoborkorrajz / [írta és szerk. Buza Péter ; fényképezte Gadányi György]. - [Budapest] : Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2003]. - 99 p. : ill. ; 29 cm

Centenáriumi évkönyv : 1903-2003 / szerk. Naszlady Attila. - Budapest : Budai Irgalmasrendi Kórház Kht., 2003. - 299 p., [8] t. : ill. ; 29 cm

Dombóvári Antal: Orvoslás a Rákosmentén : Egészségügy a XVII. kerület elõközségeiben. - Budapest : Erdõs Renée Ház, 2003. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek)

Droppáné Debreczeni Éva : Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története : különös tekintettel a könyvtári gyûjtemény alakulására. 1.köt. 1877-1933. - Budapest : OPKM, 2003. - 145 p. : ill. ; 21 cm

Élõ kövek : Az ismeretlen Mátyás-templom / [szerzõ és szerk. Mátéffy Balázs]; [fotó: Gadányi György ...] ; [közread. a] ... Incoronata, a Mátyás-templom Kulturális Központja. - [Budapest] : Viva Média Holding : Incoronata, [2003]. - 247, [2] p. : ill. ; 33 cm.

Emlékkönyv : százhetvenöt éves az albertfalvi Petõfi iskola / [szerkesztõbiz. Bálint Levente et al.] ; [fotók Beleznay Andor] ; [kiad. a Petõfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola]. - Budapest : Petõfi S. Ált. Isk., Gimn. és Szakközépisk., 2003. - 113 p. : ill. ; 24 cm

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története, 1635-2002 / szerk. Szögi László ; [írták [Sinkovics István et al.] ; [a jegyzeteket kiegészítette Szögi László és az ELTE Levéltárának munkatársai ; a függeléket összeállította Kiss József Mihály, Kissné Bognár Krisztina, Varga Júlia]. - Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2003. - 459 p. : ill. ; 25 cm.

A Farkasréti temetõ - I.-II.-III. / Budapesti Negyed, XI. évf. 2-3-4. szám, szerzõk: Tóth Vilmos és Zsigmond János - Budapest : Budapest Fõváros Levéltára, 2003. 196 - 464 - 704 p.; ; 24 cm

A Fõvárosi Képtár története és gyujteménye 1945-2003 / [szerk. Sasvári Edit, Fitz Péter] ; [szövegek Fitz Péter, Földes Emília, Mattyasorvszky Péter]. - Bp.: Fõvárosi Képtár-Kiscelli Múzeum, 2003. - (Fõvárosi Képtár katalógusai ; 125.)

A Fõvárosi Uzsoki utcai Kórház jubileumi évkönyve, 1927-2002 / kész. Jakab Ferenc, Sükösd László, Bajtai Attila. - [Budapest] : Dinasztia Tankvk., [2003]. - 140 p. : ill. ; 31 cm

Frenkl Róbert: A TF és a magyar sport belülrõl : félévszázad a sport szellemi centrumában. - Budapest : Fair Play Sport, 2003. - 263 p. : ill. ; 24 cm

Gálosfai Jenõné : Német földrõl gyalogszerrel, tutajjal... : Braunhaxlerek 300 éve Óbudán = Zu Wasser und zu Lande - aus Deutschland... : 300 Jahre Geschichte der Braunhaxler in Altofen / [ford. Szimon Zsuzsa] ; [a fotókat kész. Sárospataki Görgyi]. - Budapest : Óbudai Múzeum, 2003. - 123 p. : ill.; 21 cm. - (Budapest, III. kerület, Óbuda - Békásmegyer helytörténeti füzetek ; 2003/1.).

A Hajléktalanok Menhelye Egylet : a Népszálló / [szerk. Gyõri Péter, Tatár Babett]. - Budapest : Animula, 2003. - 110 p. : ill. ; 27 cm. - (Otthontalanul... Tégy az emberért! / Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ; 1.)

Házak, kertek, emberek / [szerk. Baranyi Judit]. - Budapest : Nyék- Kurucles Egyesület, [2003]. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Budai polgár könyvek 2.) - (Nyék-Kurucles Egyesület helytörténeti füzetek 1.)

Hornyák Mária : Elsõ óvodánk története : Buda-Krisztinaváros, 1828-1867. - Martonvásár : Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2003. - 80 p. ; 21 cm. - (Õrláng füzetek 8.)

Józsefváros zsidó arca / Szentgyörgyi Ákos ; Schweitzer József, Raj Tamás és Streit Sándor elõszavával. - Budapest : Makkabi, 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm

Lehel: tér, piac, vásár, csarnok / [összeáll. Rajk Judit]. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 93 p. ; 24 cm

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet története / öszszeáll. Polcz Iván. - Budapest : Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2003-. - ill. ; 23 cm

Mai Manó fotográfiái / [szöveg Kincses Károly, Nádas Péter] ; [szerk. Kolta Magdolna]. - [Budapest] : Ab Ovo ; [Kecskemét] : Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003. - 159 p. ; 29 cm.

Mányai Csaba - Szelke László : A Gresham világa. - Budapest: Válasz Kvk., 2003. - 279 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi tár ; 1.).

Múlt nélkül nincs jövõ : a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum története, 1918-2003 / [szerk. Farkas Gyöngyi, Jankó Annamária, Szijj Jolán]. - Budapest : Petit Real : Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. - 175 p. : ill. ; 30 cm

Nagy Béla :Mi ferenczvárosiak vagyunk / : az elsõ Fradi góltól - az Ezüstlabdáig : 1901-1903. - Budapest : [FTC], [2003]. - 108 p. : ill. ; 24 cm (Fradi futballmúzeum ; 40.)

Nyékhelyi Dorottya B.: Középkori kútlelet a budavári Szent György téren : Elõzetes jelentés / B. Nyékhelyi Dorottya ; szerk. Holló Szilvia Andrea ; [az irodalomjegyzéket Gali Ágnes gond.] ; [fotók: Bakos Ágnes, Bakos Margit és Tihanyi Bence] ; [ill. Dinyés László et al.]. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2003. - 102, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Monumenta historica Budapestinensia ; 12.).

Ódonságok városában : Krúdy Gyula írásai Óbudáról / vál., szerk. Fráter Zoltán. - Budapest : Óbudai Múzeum, 2003. - 98, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Budapest, III. kerület, Óbuda - Békásmegyer helytörténeti füzetek ; 2003/2.)

Ötven év a levegõben : elmondjuk, hogy milyen csodálatosan szép, mégis rögös út vezetett Mátyásföldtõl Hármashatárhegyig : 1952-2003 / szerk. Dúzs István [et al.]. - [Budapest] : Mûegyetemi Sportrepülõ Egyesület., 2003. - [4], 346 p. : ill. ; 25 cm

A régi és az új Erzsébet híd / [szerk. Földi András, Hegyiné Déri Erzsébet, F. Dózsa Katalin] ; [...szerzõi Bácskai Endréné et al.] ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum. - [Budapest] : BTM, 2003. - 175 p. : ill.

Róbert Péter: Kerületünk fürdõi és uszodái. - Budapest : Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2003. - 40 p. : ill. ; 15x20 cm. - (XIII. kerületi helytörténeti füzetek ; 9.).

Salamin András: Buda-hegyvidéki vasutak : képeskönyv. - 2. bõv. kiad. - [Budapest] : Infotop, 2003. - 700 p. ; 30 cm. - (Hegyvidékünk gyöngyszemei 7.)

A Sándor-palota : írásban és képben / [fõszerk. Sinkó Katalin] ; [szerzõk Altmann Júlia et al.] ; [fotó Szentiváni János et al.]. - Budapest : Akadémiai K., 2003. - 137, [3] p. : ill. ; 28 cm

Sitkei Gyula: A Ganz gyár a magyar elektrotechnika aranykorában. - Budapest : Magyar Elektrotechnikai Múzeum, 2003. - 36 p. : ill. ; 20 cm

Soroksári Botanikus Kert, 1963 - 2003 / [írták Bogya Sándorné, Udvardy László és Facsar Géza]. - Budapest : BKÁE KTK Növénytani Tanszék, 2003. - 29 p. : ill., fõként színes ; 24 cm.

Szentimrevárosi Egyesület : az elsõ tíz év története / [szerk. Márialigeti Károly, Meszéna Zsolt, Szuhaj Eszter]. - Budapest : [Szentimrevárosi Egyesület], [2003]. - 200 p. : ill. ; 21 cm

Tóbiás Áron: Fellegvár. A Magyar Rádió regénye : Emberek, történetek, dokumentumok, 1925-1945. - Budapest : Magyar Rádió Közalapítvány, 2003. - 430 p. : ill.

A Teleki Blanka Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1968-2003 / [szerk. Ronyecz Annamária ...] ; [összeáll. Bonifert Lídia et al.]. - [Budapest] : Teleki B. Ált. Isk., [2003]. - 204 p. : ill. ; 24 cm

Újpesti utcanévlexikon / [írta és összeáll. Kadlecovits Géza]. - [Budapest] : Újpesti Városvédõ Egyesület, 2003. - 71, [36] p. : ill. ; 21 cm + 1 térk.

Végh Katalin K : A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig / [szerk. Bodó Sándor] ; [fotók Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2003. - 240 p. : ill. ; 29 cm. - (Monumenta Historica Budapestinensia ; 11.)

Zuglói lexikon / [fõszerk. Fodor Béla] ; […írták Horváth Tamás et al.] ; [közread.] Herminamezõ Polgári Köre. - 2., átdolg. kiad. - Budapest : Dinasztia Kiadó, 2003. - 239 p. : ill. ; 24 cm

Zsolnay épületkerámiák a Józsefvárosban / Mattyasovszky Zsolnay Tamás, Vécsey Esther. - Pécs : Mattyasovszky Zsolnay T. : Vécsey E., 2003. - 47 p. ; 20 cm.

2005-2013 Budapesti Honismereti Társaság, Minden jog fenntartva                                         Készítette: Silverside Stúdió